Мобилно меню
Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на личните данни обхваща уеб сайта Varnae.bg. Правилникът е съставен въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Правилникът влиза в сила от 25.05.2018 година.

Информация за администратора на лични данни: Наименование: "Уолоу Интернешънъл" ЕООД, ЕИК: 201214735, със седалище и адрес на управление: град Варна, бул. Ген. Колев 54, етаж 5, офис 19, е-mail: info@varnae.bg

Информация за надзорния орган: Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД); Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; телефон: 02 915 3518; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg

Политиката за поверителност засяга подлежащите на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържания от нас уеб сайт и неговите под-домейнни описва възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме, както и предоставя информация, необходима за установяване на контакт с колегите от нашия екип, имащи отговорности във връзка с поверителността и третирането им. Такива данни са напр. адреси на електронна поща, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и които в комбинация биха могли да ви идентифицират и пр.

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява единен набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Администратор: "Уолоу Интернешънъл" ЕООД, ЕИК: 201214735, със седалище и адрес на управление: град Варна, бул. Ген. Колев 54, етаж 5, офис 19, е-mail: info@varnae.bg

Дейност: Varnaе.bg е мултимедийна платформа от ново поколение. Амбициозната цел на проекта е да събере в себе си най- добрите аспекти от печатната, телевизионната и радио журналистиката, като за целта ще се използват всички предимства на дигиталната информационна среда. Основната ни цел е създаването на обективна и независима регионална медия, която да защитава обективизма, гражданските права и свободи, частната собственост и предприемаческата инициатива. Нашата мисия е да работим ефективно за подобряване нивото на информираност с акцент върху култура, спорт, образование, здравеопазване и друга полезна информация.

Защо събираме и обработваме данни?

Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне на услугите в пълната им функционалност, съобразно Общите условия и другите правила на сайта.Данните, които събираме от всички потребители използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни и избягване на злоумишлени действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и за осъществяването на редица други процеси.Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.Обработването на личните данни следва принципите: законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на даннитеОснование за обработване на данните представлява Вашето съгласие, изразено чрез ползването на този уебсайт. Независимо от него, ние имаме легитимен интерес да обработване Вашите данни, свързан с възможността ние да предоставяме нашите услуги. Тъй като законодателството вменява определени правни задължения, ние сме дължни да събираме някои Ваши данни и в таз връзкаЗа целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Gemius и Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;Колко време отделяте в даден сайт;В коя страница или статия сте влизали.Какви данни Вие ни предоставяте?При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.Сроковете за съхраняване на данни не надхвърля максималния срок за упражняване на права по силата на законодателството, а именно 5 годиниVarnaE.bg може да предоставя статистическа информация за посещенията на сайта и обобщени демографски характеристики на аудиторията на свои контрагенти (клиенти, рекламни агенции).

Предоставяме ли възможност за събиране на данни от трети страни?

Действията ви на страниците, поддържани от нас, могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване основно на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае Вашия браузър.В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на Потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни.

Как да изтриете или забраните "бисквитки"?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържание в сайтовете и форумите.

Какво е пикселен идентификатор?

Пикселният идентификатор представлява прозрачно графично изображение, което се поставя на уебсайт или в основния текст на имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ти с цел проследяване на дейността на уебсайтове или на това, кога се отварят имейли или се осъществява достъп до тях, и често се използва в комбинация с „бисквитки“.

Кога използваме пикселни идентификатори?

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват пикселни идентификатори, обикновено в комбинация с бисквитки, за да обобщаваме информация за използването на уеб сайтовете ни, да измерваме ефективността и да предлагаме подходящо съдържание и реклами.

Как защитаваме вашите данни?

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира, е ограничен до служители, които работят под контрола на „Уолоу Интернешънъл“ ЕООД и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. Когато се ползват подизпълнители, те и служителите им са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и работят също под контрола на „Уолоу Интернешънъл“ ЕООД.Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.Независимо от това следва да е ясно, че каквито и разумни мерки да се вземат, те не винаги са достатъчни да предотвратят сривове и злоумишлени атаки.

Възможно ли е прехвърляне на данни в други държави?

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield).

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните потребители се съхраняват данните, произтичащи от ползване на предоставените услуги, от регистрацията за съответната услуга за срока на валидност на регистрацията и до изтичане на сроковете необходими, за да можем да защитим дружеството и другите наши потребители при законни претенции и отговорим на законно обосновани и легитимни запитвания от компетентни органи съобразно приложимото право.За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги.

Какви права имате по отношение на данните обработвани от нас?

Достъп до собствените си лични данни – такъв достъп се задължаваме да окажем при поискване от регистрирани потребители и за данните, които пазим за тях. Възможно е след връзка с нас, да е необходимо изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.Коригиране (ако данните са неточни) – винаги когато откриете или претендирате неточност на личните данни, можете да се свържете с нас, за да ви помогнем.

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Това право се реализира при следните хипотези:Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например изтича необходимият срок за пазене на IP адреси и те автоматично се заличават.Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да заличите своя регистрационен профил. Тогава се скриват всички данни свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. Единственото, което остава са публичните постове и коментари, които обаче са достъпни само анонимизирани по подходящ начин, така че да нямат връзка с идентификация на заличения профил. Такива могат да бъдат изтривани и редактирани съобразно условията за модериране в съответния уеб сайт. След заличаване на профила запазваме само информация необходима, за да докажем, че искането е изпълнено.Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.Преносимост на личните данни между отделните администратори. Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.Възражение спрямо обработването на лични данни. Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни..

Varnaе.bg не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването се прекратява незабавно.Имате право да не бъдете субект на решение базирано единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен на-чин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считаме, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

Право на защита по съдебен или административен ред,. В случай на нарушаване на правата на субекта на лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, той има право да подаде жалба до компетентния национален орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), както следва:Наименование: Комисия за защита на личните данниСедалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; телефон: 02 915 3518; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg

"Уолоу Интернешънъл" ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД. Личната информация може да включва имейл адрес и парола. Тази информация не се споделя с никого извън сайта Varnaе.bg и няма да се продава или дава под наем. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.