Мобилно меню

Новини от Варна и региона

  • 04 апр. 2024 | 21:56

    Покана да дадат своите предложения е отправена към директорите на всички варненски училища, центровете за подкрепа на личностно развитие, доставчиците на социални услуги, читалищата и др.

  • 25 март 2024 | 12:20

    Системата предоставя възможност осигурените лица, самоосигуряващите се и осигурителите с влизане само от едно място да заявяват широк набор от електронни услуги, организирани в обединен каталог

  • 22 март 2024 | 13:16

    Сатиричният му роман „Мисия Лондон“ има редица преиздавания