Мобилно меню

Изкупната цена на млякото в България е сред най-ниските в ЕС

Малките стопанства са изправени пред фалити, жалват се производители
Изкупната цена на млякото в България е сред най-ниските в ЕС

България е сред страните в Европейския съюз с най-ниската изкупна цена на суровото мляко през месец юни 2023 г. Това показват данните на Европейската комисия. В страната ни средната изкупна цена на млякото е била 41,15 евроцента за литър (около 80 ст.), което e седмата най-ниска стойност, като по-ниски са цените още в Естония, Швеция, Ирландия и Румъния. През юни в ЕС най-ниски са били цените на суровото мляко в Латвия с 33,97 евроцента за литър и Литва с 34,57 евроцента за литър. Средната изкупна цена за суровото мляко в ЕС се е понижила с 2,5% през юни спрямо май до 44,86 евроцента за литър, сочат данните на ЕК. От началото на годината поевтиняването на млякото в ЕС е с над 20% (от 58,97 евроцента за литър през януари), докато през 2022 г. цените се вдигаха всеки месец.

В много части на България изкупната цена на суровото мляко е изключително ниска - 50-60 ст. за литър и животновъдите са на загуба, коментира Георги Стоянов, председател на Българския фермерски съюз. Млекопреработвателите продължават да изкупуват продукцията на много ниски цени, докато в магазините прясното мляко продължава да е значително по-скъпо – над 3-4 лв. за литър, обясни Стоянов. „Това са жестоки аномалии, защото в сравнение с миналата година поевтиняха горивата и електричеството, но преработвателите и хранителните вериги не свалиха цените на прясното, киселото мляко и млечните продукти", подчерта той. Според него цялата сметка се поема от животновъдите и потребителите. По думите му държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните и Комисията за защита на конкуренцията трябва да направят проверки на пазара.

„Ако ситуацията с изкупната цена на млякото не се подобри, малките стопанства са изправени пред фалити“, каза Георги Стоянов. Млекопроизводителите са категорични, че всеки ден работят на загуба и не могат да издържат още дълго. Не могат да си позволят и да създадат малки ферми и сами да преработват млякото си, тъй като това е друга дейност, при която има различни изисквания.

Част от прекупвачите и преработвателите отказват да изкупуват суровината дори при тези ниски цени, тъй като складовете им са пълни. Стопаните недоумяват каква е причината за това и коментират, че или има засилен внос на суровина или пък е свито потреблението.

Данните на ЕК показват още, че през юни цените на маслото, на обезмасленото и пълномасленото сухо мляко и на сиренето „Чедър” в ЕС също са се понижили в сравнение с предишния месец. Най-силен е спадът при обезмасленото сухо мляко – със 7% до 2,27 евро за килограм. Пълномасленото сухо мляко е поевтиняло с 3,1% до 3,44 евро за килограм, а маслото – с 2,6% до 4,53 евро за килограм. При чедъра понижението на цената е с 0,2% до 3,58 евро за килограм. От ЕК отчитат ръст на производството на сурово мляко в ЕС с 0,8% през първите 5 месеца на годината спрямо същия период на 2022 г. Производството на масло е нараснало с 1,7%, а на обезмаслено сухо мляко – с 0,9%. Най-силен ръст е регистриран при кондензираното мляко – с 5,6%. Същевременно при пълномасленото сухо мляко е отчетен спад от 2,3% на годишна база.

2023 © Варна е

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е