Мобилно меню

Кметът на Варна представи важни инфраструктурни проекти пред бизнес делегация от Трабзон

Турските представители, които са на визита в морската столица, споделиха своите очаквания, че новите правителства в двете съседни държави ще допринесат за стабилност и развитие на региона
Кметът на Варна представи важни инфраструктурни проекти пред бизнес делегация от Трабзон

Бизнес делегация от турския град Трабзон е на официално посещение във Варна по покана на Варненската търговско-индустриална камара. По инициатива на председателя на ВТИК Иван Табаков, гостите, които са представители на Търговско-промишлената палата и Стоковата борса в турския град, проведоха среща с кмета Иван Портних. 

Портних запозна гостите с различни инфраструктурни проекти, които се изпълняват във Варна. Той допълни, че приоритет остава и изграждането на новата индустриална зона на площ от 10 хил. дка, като за целта се очаква финансова подкрепа от държавата. Кметът благодари на Иван Табаков за доброто партньорство между общината и ВТИК и заяви, че се надява развитието на контактите между браншовите организации във Варна и Трабзон да продължи.

Представителите на турската делегация споделиха своите очаквания, че новите правителства в двете съседни държави ще допринесат за стабилност и развитие на региона.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е