Мобилно меню

Над милиард и половина евро са чуждестранните инвестиции в област Варна

Най-значителни са направените чуждестранни инвестиции в промишлеността и операциите с недвижими имоти на територията на областта, най-мащабни са те в общините Девня и Варна
Над милиард и половина евро са чуждестранните инвестиции в област Варна

1548 милиона евро са преките чуждестранни инвестиции, направени в нефинансовия сектор в област Варна през 2021 година, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 811, 3 млн. евро. Следват сектор "Операции с недвижими имоти" - 285,9 млн.евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 273,6 млн.евро и сектор "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" - 102,1 млн.евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор "Операции с недвижими имоти", като относителният им дял нараства с 2,4 пункта в сравнение с предходната година и достига 18,5%.

Увеличава се и относителният дял на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността с 0,6 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 0,3 процентни пункта.

Същевременно намалява относителният дял на преките чуждестранни инвестиции в секторите "Строителство", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" с по 1,1 процентни пункта в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. област Варна се нарежда на пето място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5,5% и съответно 68,2% за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Девня със 740 млн. евро, следвана от община Варна със 713 500 000 млн. евро. Двете общини заедно формират 93,9% от общия обем на преки чуждестранни инвестиции в областта.

2023 © Варна е

Заведенията задължени да осигурят плащане с карти чрез ПОС терминал

Изискването влезе в сила от 1 март и важи за всички обекти за хранене и развлечения с категория две и повече звезди 
Заведенията задължени да осигурят плащане с карти чрез ПОС терминал

Заведенията за хранене и развлечение с категория две и повече звезди, задължително трябва да разполагат с ПОС терминал за плащане с карти и да предлагат тази възможност на клиентите. Промените в Закона за туризма, приети от Народното събрание и обнародвани в Държавен вестник миналата година, влязоха в сила от 1 март 2024 г.

Информация за възможността за плащане с карта чрез ПОС терминал трябва да е поставена на видно за клиентите място в съответния обект.

Лицата, които не спазят тези изисквания, подлежат на глоба. За физически лица, които не са търговци, глобата е от 100 до 500 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – от 500 до 2000 лева. При повторно нарушения глобата е от 200 до 1000 лева, а за фирми – от 1000 до 4000 лева.  Ако пък клиентите не са уведомени, че могат да плащат с карта, то глобата е от 100 до 300 лева за физически лица и от 300 до 1000 лева за фирми. При повторно нарушения сумата се удвоява, отбелязват от travelnews.bg.

2024 © Варна е / снимка: posterminal.bg