Мобилно меню

Ръст на разходите за дълготрайни активи отчитат във Варна

Общият им размер за 2022-ра е малко над милиард и половина
Ръст на разходите за дълготрайни активи отчитат във Варна

През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 535.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.5%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 444.5 млн. лв., следван от сектора на индустрията (с изкл. на строителството) с 335.2 млн. лева. През 2022 г. тези сектори заедно формират 50.8% от общия обем разходи за ДМА.

Наблюдава се нарастване в структурата на разходите за ДМА в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният им дял се увеличава с 10.9 процентни пункта в сравнение с 2021 г., и спад в сектора на промишлеността с 3.3 процентни пункта.

През 2022 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на вложените средства за закупуване на земя намалява с 4% в сравнение с предходната година и достига 11.8%, направените инвестиции за машини, произведено оборудване и апаратура намаляват с 2.3 процентни пункта до 24.7%.

Същевременно вложените инвестиции в транспортни средства нарастват с 3.1 пункта, в сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 2.4 процентни пункта, а другите разходи се увеличават с 0.8 пункта, като формират съответно 19.0 и 32.5 и 12.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

2024 © Варна е

Варна е град домакин на националната кампания "Започни млад"

Инициативата включва предприемачески състезания в големи градове на страната, а общият награден фонд е над 18 000 лева
Варна е град домакин на националната кампания "Започни млад"

Стартира записването за новото издание на Национална кампания "Започни млад" - най-голямото състезание за предприемачески идеи и кариерна реализация. Тази година домакини на събитията ще бъдат София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Монтана и Смолян.

"Започни млад" е социално-образователна инициатива, която се реализира под формата на предприемачески състезания. Провеждат се 50-часови събития в рамките на три дни, които имат за цел да осигурят качествено практическо обучение за начинаещи предприемачи.

Участниците създават работещи модели на стартиращи компании по време на събитието и си сътрудничат със съмишленици извън ежедневните си мрежи. Всички екипи водят дискусии с бизнес лидери и получават ценна обратна връзка от ментори и предприемачи. Най-добрите проекти, които се класират на финалите, се борят за награден фонд от общо над 18 000 лева, получават множество награди, както и подкрепа за реализация на идеите си.

За първи път тази година Национална кампания "Започни млад" добавя към формата си и състезание, свързано с професионалната реализация на участниците. Младите хора ще имат възможност да се срещнат с представители на различни компании от съответните области и да получат възможност за стаж и кариерно развитие. По този начин екипът на "Започни млад" има за цел да подпомогне решаването на проблемите, свързани с липсата на кадри и текучество на служителите, както и кариерната ориентация на младите хора.

Събитието във Варна е на 7 октомври 2024 г. 

2024 © Варна е