Мобилно меню

Варна се включва в международна инициатива за иновации

В дейностите ще участват представители на бизнеса, академичната общност и неправителствения сектор
Варна се включва в международна инициатива за иновации
213

В международна инициатива за насърчаване на иновациите се включва Варна. В дейностите ще участват представители на бизнеса, академичната общност и неправителствения сектор от морската столица, които ще си партнират с колеги от четири европейски държави, информират от Bulgarian Business Forums, които представляват Североизточна България в инициативата. Предвидени са семинари, обучения и иновационни кампове, насочени към набелязването на конкретни мерки и стъпки за постигане на ключови цели.

Инициативата BOOST осигурява възможност за сътрудничество за въвеждането на иновации в ключови сфери. В нея освен представители на България, ще се включат още организации от Румъния, Естония, Дания и Испания. Ще бъде извършено оценяване на степента, в която се прилагат иновации в съответните региони на Европа, както и възможността за подобряване на тези показатели. Целта е да се намалят разликите в модернизацията и използването на нови технологии в различните части на Стария континент и да се работи за тяхното уравновесяване, за да е лесно сътрудничеството в конкретни бизнес и образователни сфери. През следващите 5 години ще бъде насърчавано прилагането на иновации, които са с ясни механизми на позитивно въздействие.

Иницитивата намира място и в новия Център за данни за европейските иновационни екосистеми, чието стартиране беше обявено от българския еврокомисар Мария Габриел.

"Целта на центъра е да даде видимост на проектите за създаване на местни и национални иновационни екосистеми. Сайтът на Центъра предоставя интерактивна карта, на която всеки може да отбележи своя проект или търси информация за други проекти във всеки регион в Европа, описание на дейностите и партньорите в консорциума. Участниците имат и възможността да се свържат с партньори от други проекти и разширят обхвата на дейността си".  

Чрез Центъра за данни за европейските иновационни екосистеми ще бъде проследяван и прогресът по конкретните инициативи, сред които и BOOST, в която Варна ще вземе дейно участие. "Ролята на местните и регионалните власти ще бъде ключова. Насърчавам иноваторите, учените и предприемачите в Европа да се възползват от възможностите на новия инструмент, да откриват нови партньори и споделят идеи, визия и добри практики", отбелязва още Мария Габриел.

"С новия Център ще проследим прогреса в постигането на целите ни за създаване на свързани и приобщаващи иновационни екосистеми, да идентифицираме ключови партньори и набележим областите, върху които трябва да надграждаме", обобщава българският еврокомисар по въпросите за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

2023 © Варна е

За поредна година: Кредитният рейтинг на община Варна е стабилен

Общината няма просрочени задължения, регистрира се ръст, както на данъчните, така и на неданъчните приходи, а обобщението е, че финансовото състояние е много добро
За поредна година: Кредитният рейтинг на община Варна е стабилен
34

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди на свое заседание кредитния рейтинг на Община Варна. Според оценката, както дългосрочната, така и краткосрочната перспектива е стабилна.

Решението е взето след обстойна дискусия по измененията в състоянието на общината за петгодишен период и оценка на всички фактори, определящи рейтинга. Стабилната перспектива към рейтингите на община Варна отразява очакването за устойчиво финансово развитие, въпреки несигурната външна среда, съобщи днес кметът Иван Портних. Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от рейтинга на Република България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

При обсъждането са били поставени акценти върху благоприятната динамика на основни финансови показатели (включително продължаващата липса на просрочени задължения), в условията на нестабилна политическа и икономическа обстановка. Било е обърнато внимание и на по-значимите инфраструктурни проекти и начините за финансирането им.

В доклада, който е публикуван на сайта на БАКР, е изтъкнато, че нетният паричен поток е положителен и чувствително по-голям спрямо предходните години. При собствените приходи е налице повишение от 7.9%, обусловено както от данъчните, така и от неданъчните приходи.

За поредна година община Варна не отчита просрочени задължения и се характеризира с много добро финансово състояние.

2023 © Варна е