Мобилно меню

Софтуерни и дигитални специалисти ще обучават магистри по фармация в МУ-Варна

Целта е младите хора да могат свободно да използват новите технологии в работата си, което ще е от полза и за развитието на сектора
Софтуерни и дигитални специалисти ще обучават магистри по фармация в МУ-Варна
225

Договор за партньорство беше подписан между Медицинският университет във Варна и софтуерната компания Wollow. Съвместната работа в рамките на следващите 3 години ще бъде от полза за магистрите по програма "Трансфер на технологии и иновации във фармацията". Целта е да се постигне максимално добра и качествена подготовка на студентите, които след завършването си да са в състояние свободно да боравят с новите технологии и да ги прилагат за развитието на сферата, в която ще се реализират.

Медицинският университет във Варна и софтуерната компания Wollow са част от ИКТ Клъстер – Варна. Партньорството им е в съзвучие с основната цел на Клъстера, според която бизнес и университети си партнират активно, за да се обезпечат адекватно с подготвени кадри нуждите на пазара на труда. Друга от по-амбициозните цели на клъстера е Варна да се утвърди като разпознаваем регион за IT технологии, иновации и инвестиции. Партньорството между Wollow и Медицинският университет във Варна е гаранция, че много млади хора ще получат шанс да реализират професионалния си път в морската столица.

Ето какво споделя Ивелин Иванов, управител на Wollow:

Надяваме се и ще се радваме много, това да е поредното трайно сътрудничество, между пълноправните и асоциираните членове на ИКТ Клъстер – Варна. Реално и ползотворно сътрудничество между образователни, бизнес и професионални структури от морската столица на България. И благодарим за доверието.

Магистърската програма "Трансфер на технологии и иновации във фармацията" на МУ-Варна, е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка и е ориентирана към: интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите;успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации във връзка с реализация на научна идея, научен продукт и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; финансиране и прилагане на политики в областта на науката, технологиите и иновациите във фармацията; оценка и планиране на разработката на нови продукти и услуги; използване на съвременните информационни и дигитални технологии за събиране, организиране, анализиране и представяне на информация; осигуряване на добри практики (лабораторна, производствена и дистрибуторска); успешно управление на иновационната и изследователска дейност; интегриране на знания от различни научни области и реализиране на идея от прототип до продукт.

Обучението включва лекционни курсове, учебна практика в бизнес среда, дискусии, решаване на казуси и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите обучение студенти, придобиват професионалната квалификация "Мeниджър по трансфер на технологии и иновации във фармацията". Благодарение на получената диплома и усвоените в хода на обучението знания и умения, те биха могли да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти в сферата на фармацията. Те биха били полезни при управление на екипи за иновации и научноизследователски процеси. Завършилите програмата "Трансфер на технологии и иновации във фармацията" биха могли също успешно да стартират собствен бизнес.

Съвместната работа по образователната програма не е първата колаборация между Медицинския университет във Варна и софтуерната компания Wollow, както ВАРНА Е вече ви информира. През 2022 година беше реализиран съвместен образователен проект за студенти-първокурсници от факултета по фармация, който акцентира върху това, как използването на различни дигитални решения от студенти в МУ-Варна, може да направи занятията по-интересни и да изгради навици за употреба на приложни софтуерни инструменти и устройства. На финала на проекта, уеб базираната платформа беше дарена на Медицински университет – Варна от софтуерната компания, като идеята е тя да се използва от всички факултети и студенти в университета.

2023 © Варна е

Стартираха номинациите за “Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България”

От 20 до 31 март за място в индекса може да бъдат номинирани специалисти с различна експертиза и опит, чиято дейност има важен принос за развитието на сектора в България
Стартираха номинациите за “Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България”
265

Започнаха номинациите за тазгодишното издание на индекса “Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България”, иницииран от Career Show. От 20 до 31 март всеки може да номинира личностите, които имат принос за развитието на ИТ индустрията у нас.

“Всяка година сред номинираните за “Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България” виждаме специалисти с впечатляващи постижения - плод на неуморен труд, иновативно мислене и непоколебима вяра в потенциала на българския ИТ сектор. Техните успехи са ясен индикатор за все по-категоричното място на България на международната ИТ сцена. Именно това ни насърчава да организираме ежегодно тази инициатива, за да дадем гласност на добрите примери в индустрията и да поощрим практиките, които допринасят за нейното развитие”, споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show.

За място в индекса може да бъдат номинирани ИТ специалисти с различна експертиза и опит, чиято дейност е принос за развитието на ИТ сектора в България.

  • CEO на технологична компания
  • Технически директори
  • Основатели на ИТ стартъпи
  • Лектори
  • Обучители
  • Тийм лидери
  • ИТ иноватори/инфлуенсъри
  • ИТ професионалисти

Всеки желаещ може да даде своите предложения за вдъхновяващи ИТ личности до 31 март на careershow.bg.

След приключване на номинациите, следва период на публично гласуване, в който всеки ще може да подкрепи своите фаворити. Класираните в индекса “Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България” за 2023 ще бъдат обявени на 25 април.

Непосредствено след обявяване на класиралите се в индекса, организаторите канят всички с интерес към ИТ сферата на Career Show Tech 2023. Събитието ще се проведе онлайн на 18 и 19 май. Участието в събитието е безплатно след задължителна регистрация.

2023 © Варна е