Мобилно меню

8 оферти са подадени за изработването на технически проект за обходния път на Провадия

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 250 000 лв.
8 оферти са подадени за изработването на технически проект за обходния път на Провадия
513

Осем са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект и проект на ПУП – Парцеларен план на обходен път на град Провадия. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 250 хил. лв. без ДДС, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.

Процедурата се провежда съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП, който предвижда комисията да извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата преди разглеждане на документите за личното състояние и критериите за подбор.

Отворените оферти са на:

  • "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД - 196 152 лв. без ДДС;
  • "ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ООД - 173 800 лв. без ДДС;
  • "ЕНЕРГОЕКСПЕРТ" АД - 207 900 лв. без ДДС;
  • Обединение "Ей Джей – Виа" ДЗЗД, в което участват: "Ей Джей Консулт" ЕООД и "ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 204 138 лв. без ДДС;
  • "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД - 196 900 лв. без ДДС;
  • "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ЕООД - 196 900 лв. без ДДС;
  • "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД - 187 440 лв. без ДДС;
  • "ЪРБАН ГРУП" ЕООД - 179 993 лв. без ДДС.

Трасето на обходния път ще се отделя при 17-и км на път ІІІ-208 Провадия – Дългопол – Айтос, преди навлизане в Провадия, и ще обхожда източно града, след което ще се връща на третокласния път. С изграждането му транзитният трафик ще се изведе извън града и ще осигури безопасно и комфортно пътуване в района.

Целта на обявената обществена поръчка е да се осигури проектна готовност за доизграждане на започналия през 80-те години на миналия век обходен път на града. През 1984 г. е изготвен работен проект за обходен път на Провадия с дължина 4,6 км, разделен на 4 участъка. На първите два участъка не е извършвано строителство. В третия и в четвъртия участък са изпълнени големи съоръжения и дейности по пътната настилка, но поради ограничен финансов ресурс строителните работи са прекратени през периода 1991-1992 г.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще може да се пристъпи към избора на изпълнител на строителството и на строителния надзор.

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е 440 календарни дни, от които 120 календарни дни са за изработване на технически проект и проект на ПУП, а 320 календарни дни са за процедиране, обявяване и одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план.

2023 © Варна е

Възстановяват фериботния трафик по Черно море

Споразумение е подписано между българските и грузинските железници, както и българска морска компания
Възстановяват фериботния трафик по Черно море

Представители на "БДЖ - Tоварни превози", грузинските железници и българска морска компания, която притежава плавателен съд, подписаха споразумение за възстановяване на фериботния трафик по Черно море на проведена среща в грузинската столица Тбилиси.

Възстановяването на превози на товари по море и железница е важна част от икономическите отношения между двете държави и от разширяване на възможностите за превоз през Транскаспийския международен транспортен коридор.

С подписването на споразумението беше възстановено доброто сътрудничество в тази сфера, след прекратяването на превозите и изтичането на предишното споразумение, съобщават от пресцентъра на БДЖ.

2024 © Варна е