Мобилно меню

Близо 23 000 туристи са посетили Варна през ноември

Над 40% от гостите на морската столица са чужденци, а общите приходи от нощувки достигат 3,4 млн. лв.
Близо 23 000 туристи са посетили Варна през ноември

 

22 900 хиляди са посетителите на Варна, пренощували в места за настаняване на територията на областта през ноември 2022 година, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. От всички пренощували лица 40,2% са чужденци, като 74,3% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3,1 нощувки. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 46,9% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1,9, отбелязват още от Териториалното статистическо бюро.

През ноември 2022 г. в област Варна са функционирали общо 132 обекта за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5 100, а на леглата - 10 900. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 10%, а броят на леглата в тях е по-голям със 17,4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 52 400. Българските граждани са реализирали 24 400 нощувки, а чуждите - 28 000.

През ноември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 49,9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24,7% от нощувките на български граждани и 16,1% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 25,4 и 8,7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2022 г. е 15,9%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 19%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 4,4 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при хотелите с 4 и 5 звезди - с 5,8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. в област Варна достигат 3,4 млн. лв., като 1,9 млн.лв. са от чужденци, а 1,5 млн. лв. - от български граждани.

2023 © Варна е

Учредиха нова Българска хотелска асоциация

Целта на организацията е да подпомага развитието на хотелиерството като изработва стратегии и програми за развитие и подпомага комуникацията с институциите
Учредиха нова Българска хотелска асоциация

Новата Българска хотелска асоциация вече е учредена и е вписана в Търговския регистър. Това съобщи нейният председател Веселин Данев пред TravelNews.bg. 

Целта на новата асоциация е да насърчава и подпомага развитието на хотелиерството, като част туристическия сектор в България; да защитава правата и интересите на членовете си пред държавни, общински, административни и други органи и организации, пише в Търговския регистър. Тя ще изработва стратегии и програми за развитие на съответните пазари и популяризиране на търговската дейност на членовете си и ще осъществява посредничество в комуникацията между Министерство на туризма и други административни органи и търговските партньори. 

Сред задачите на новоучредената организация също така е да популяризира модерни търговски практики и технологични решения; да осъществява на сътрудничество с други браншови организации;  да оказва съдействие за решаване на проблеми в областта на хотелиерския бизнес; да съдейства за стабилизиране на хотелиерския туристически бранш от маркетингова гледна точка. Планира се също организацията да осъществява активен диалог с български и европейски институции, специалисти, журналисти, за популяризиране на България като туристическа дестинация. Освен това ще създава условия за сътрудничество на заинтересованите публични институции, неправителствени организации и предприятия за развитие на хотелиерския туристически сектор в България.

Българска хотелиерска асоциация ще участва в национални и международни програми. Ще отговаря и съдейства за подготовка на проектни предложения, осигуряване на партньори и подпомагане. Нейна задача ще е също да оказва помощ при проблеми, свързани с развитието на хотелиерския сектор.

2024 © Варна е