Мобилно меню

Близо 26 хиляди туристи са посетили Варна през март

Около 4 млн. лв. са приходите, през март, от нощувки в местата за настаняване на територията на областта
Близо 26 хиляди туристи са посетили Варна през март

25 800 души  са посетили Варна през месец март и са реализирали нощувки в места за настаняване на територията на областта, съобщават от Териториалното статистическо бюро Североизток. Броят им се увеличава с 21.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. От всички пренощували лица 36.9% са чужди граждани, като 76.3% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

През март 2023 г. в област Варна са функционирали 122 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 4 200 стаи и 9 000. легла в тях. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.2%, докато броят на леглата в тях намалява с 1.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване през март 2023 г. е 58 400 или с 21.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 28 400 нощувки, а чуждите - 30 000. 

През март 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.6% от общия брой нощувки на чужди и 49.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.1% от нощувките на български граждани и 15.0% - на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 23.2 и 8.4%.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 46.6% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1.9.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през март 2023 г. е 20.9%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 30.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 4.1%, като увеличението е най-голямо при хотелите с 4 и 5 звезди - с 11.6%.

Приходите от нощувки през март 2023 г. в област Варна достигат 3.8 млн. лв., като 2.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 1.7 млн. лв. - от български граждани.

2023 © Варна е

По-малко туристи са посетили Варна през април

Приходите от нощувки през месеца са 7 млн. лв.
По-малко туристи са посетили Варна през април

През април 2024 г. в област Варна са функционирали 163 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.1 хил. стаи и 18.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.8%, а броят на леглата в тях намалява с 4.6%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 87.2 хил., или с 13.7% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.7 хил. нощувки, а чуждите - 45.5 хиляди.

През април 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди и 53.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.2 и 22.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 35.9 хиляди. От всички пренощували лица 38.3% са чужди граждани, като 78.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.6% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.0.

Общата заетост на леглата в областта е 17.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна намаляват с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 7 млн. лв., като 3.2 млн. лв. са от български граждани, а 3.8 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е