Мобилно меню

Близо 300 000 туристи са посетили Варна през август

Около 80% от гостите на морската столица са чужденци, а голямата част от тях са избрали за престоя си хотели с 4 и 5 звезди
Близо 300 000 туристи са посетили Варна през август

През август 2023 г. в област Варна са функционирали 392 обекта за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.4 хил. стаи и 61.5 хил. легла в тях. В сравнение с август 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 0.5%, а броят на леглата в тях - с 0.7%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. 

Общият брой на нощувките в областта е 1 374,9 хил., или с 2,8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 250,8 хил. нощувки, а чуждите - 1 124,1 хиляди.

През август 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 79,7% от общия брой нощувки на чужди и 36,1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14,8% от нощувките на чужди и 25,4% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5,5 и 38,5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 295,1 хиляди. От всички пренощували лица 77 % са чужди граждани, като 80 % от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4,9 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 39 % от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4.

Общата заетост на леглата в областта е 71,9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 85.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1,2 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 3,1 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 127,2 млн. лв., като 110,0 млн. лв. са от чужди граждани, а 17,2 млн. лв. - от български граждани.

2023 © Варна е

Учредиха нова Българска хотелска асоциация

Целта на организацията е да подпомага развитието на хотелиерството като изработва стратегии и програми за развитие и подпомага комуникацията с институциите
Учредиха нова Българска хотелска асоциация

Новата Българска хотелска асоциация вече е учредена и е вписана в Търговския регистър. Това съобщи нейният председател Веселин Данев пред TravelNews.bg. 

Целта на новата асоциация е да насърчава и подпомага развитието на хотелиерството, като част туристическия сектор в България; да защитава правата и интересите на членовете си пред държавни, общински, административни и други органи и организации, пише в Търговския регистър. Тя ще изработва стратегии и програми за развитие на съответните пазари и популяризиране на търговската дейност на членовете си и ще осъществява посредничество в комуникацията между Министерство на туризма и други административни органи и търговските партньори. 

Сред задачите на новоучредената организация също така е да популяризира модерни търговски практики и технологични решения; да осъществява на сътрудничество с други браншови организации;  да оказва съдействие за решаване на проблеми в областта на хотелиерския бизнес; да съдейства за стабилизиране на хотелиерския туристически бранш от маркетингова гледна точка. Планира се също организацията да осъществява активен диалог с български и европейски институции, специалисти, журналисти, за популяризиране на България като туристическа дестинация. Освен това ще създава условия за сътрудничество на заинтересованите публични институции, неправителствени организации и предприятия за развитие на хотелиерския туристически сектор в България.

Българска хотелиерска асоциация ще участва в национални и международни програми. Ще отговаря и съдейства за подготовка на проектни предложения, осигуряване на партньори и подпомагане. Нейна задача ще е също да оказва помощ при проблеми, свързани с развитието на хотелиерския сектор.

2024 © Варна е