Мобилно меню

България отново е част от Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм

Това е прекрасна възможност за България да е на първа линия в световния туризъм, подчерта министър Илин Димитров
България отново е част от Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм

За пети път България е избрана за член на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН. Страната ни бе утвърдена с 24 на 14 гласа. България ще разполага с пълен мандат 2023-2027 г.

„Това е чудесен завършек на едно прекрасно събитие и втория ми мандат като служебен министър“, коментира Илин Димитров. Министърът на туризма подчерта, че участието в престижната международна организация е

„…прекрасна възможност за България да е на първа линия в световния туризъм!“

Световната организация по туризъм е специализирана агенция на ООН и водеща международна организация в областта на туризма. Основните ѝ цели са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние върху околната среда. Насърчава се прилагането на Глобалния етичен кодекс, образование и обучение в областта на туризма, като по този начин туризмът става част от инструментариума за постигане на "Целите на хилядолетието" на ООН.

В Световната организация по туризъм към ООН членуват 159 страни, както и 6 асоциирани членове и над 500 свързани членове, представляващи частния сектор, образователните институции, туристическите асоциации и местните туристически власти.
Изпълнителният съвет е оперативният управляващ орган на Световната организация по туризъм към ООН. Той следи за това организацията да изпълнява своята работа и се придържа към бюджета си. Изпълнителният съвет провежда своите заседания минимум два пъти годишно.

"Амбицията на България е да продължи да подпомага и да участва в развитието на основните политики в туризма", заяви служебният министър на туризма д-р Илин Димитров, при откриването на 68-ата сесия на Регионална комисия "Европа" към Световната организация по туризъм, която се провежда в София.

България е приета за пълноправен член на Световната организация по туризъм към ООН на 21 януари 1976 г. В рамките на организацията страната ни е част от Регионална комисия Европа. Сътрудничеството на България с организацията подпомага провеждането на държавна политика за устойчиво развитие на туризма, за следване на световните тенденции за развитие на туризма и представяне на България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.

Страната ни е член на Изпълнителния съвет в годините 1982-1985, 2003-2007, 2009-2013, 2013-2017.

В периода 13-14 юни 2005 г. в курорта Слънчев бряг е проведена 75-ата сесия на Изпълнителния съвет.

През пролетта на 2010 г. България е домакин на 51-вата среща на Комисия Европа в Световната организация по туризъм към ООН.

През юни 2021 г. страната ни бе избрана за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм за следващите две години.

2023 © Варна е /снимки: Пресцентър Министерство на Туризма, World Tourism Organization (UNWTO)

4.6 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи във Варна през декември

Гостите на морската столица в последния месец на 2023-та са били 28.7 хиляди, над 30% от тях са чужденци
4.6 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи във Варна през декември

През декември 2023 г. в област Варна са функционирали 136 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.3 хил. стаи и 12 хил. легла в тях. В сравнение с декември 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 5.4%, а броят на леглата в тях - с 8.8%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 55.6 хил., или с 4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 31.9 хил. нощувки, а чуждите - 23.7 хиляди.

През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия брой нощувки на чужди и 53% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.5 и 23.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 8.4% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 28.7 хиляди. От всички пренощували лица 30.9% са чужди граждани, като 80.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1.7.

Общата заетост на леглата в областта е 15%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.7 процентни пункта, като намалението е най-голямо при местата за настаняване с 3 звезди - с 2.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 19.8% спрямо същия месец на предходната година и достигат 4.6 млн. лв., като 2.5 млн. лв. са от български граждани, а 2.1 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е