Мобилно меню

Експерт: Внедряването на нови технологии ще помогне за утвърждаването на Варна като целогодишна туристическа дестинация

Необходимо е също ефективно и щадящо използване на ресурси, екологичен и цифров преход, и устойчивост, смята Димитър Василев от Български бизнес форуми
Експерт: Внедряването на нови технологии ще помогне за утвърждаването на Варна като целогодишна туристическа дестинация

Пътят за развитие на Европа и превръщането на Варна в дестинация за интелигентен целогодишен туризъм минава през разработване и внедряване на технологии за ефективно и щадящо използване на ресурси, екологичен и цифров преход, и устойчивост, смята председателят на сдружение "ПроВарна" и Български бизнес форуми Димитър Василев.

Василев ще участва в европейска среща "Заедно за туризма в ЕС“ с представители на Консултативния комитет по туризъм към Европейската комисия на 7 февруари 2023 г., по време на която ще застъпи тезата си. Целта на срещата е да се обмени информация за туристическата екосистема, както и за публикуваните обещания и ангажименти на държавите – членки в подкрепа на съвместното изпълнение на документа "Път за преход в туризма". Срещата ще насърчи заинтересованите страни да приложат на практика поетите ангажименти и да се присъединят към общността "Заедно за туризма в ЕС". Събитието се организира в хибриден формат - физически в Брюксел, и чрез онлайн участие. 

„Дигитализацията в туристическия сектор е в ход. Над 60% от покупките на туристически услуги се случват през мобилни устройства, но има още много какво да се направи“, заяви Димитър Василев. По думите му, необходимо е с ускорено темпо да се дигитализират процесите в туристическия бранш – от закупуването на туристическите услуги до наемането на туристически кадри, инвестиции в иновации, технологии и инфраструктура за да не изостава секторът по обем на приходи в структурата на европейската икономика.


Използвайки „Път за преход в туризма“, Варна като туристическа дестинация може да увеличи пазарния си дял в бранша чрез разработването на проекти за устойчив туризъм екологични цели, развитие на културното наследство, уникално преживяване, достъпност и ефективно използване на ресурсите по програми „Хоризонт Европа“, „Творческа Европа“, „Еразъм+“, „Цифрова Европа“, „Европейски социален фонд плюс“, „Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд“, „Фонд за справедлив преход“ и други европейски инструменти, коментира експертът по туризъм Явор Иванов.

Проучване на Евробарометър показва, че 82% от европейците са готови да променят навиците си за пътуване в полза на по-устойчиви практики, включително консумиране на продукти с местен произход, намаляване на отпадъците и потреблението на вода, пътуване извън сезона или до по-малко посещавани дестинации и избор на възможности за транспорт въз основа на тяхното екологично въздействие. Основните интереси на туристите при избора на дестинации са свързани с природата (41%) и културата (42%), а една трета са готови да платят повече, за да подкрепят местната природа и местните общности.

„За да отговори на новите тенденции в бранша, хотелиерството и всички услуги в областта на туризма трябва да въведат кръгови модели и да намалят отпечатъка си върху околната среда в съответствие с Плана за действие относно кръговата икономика и Плана за действие за нулево замърсяване“, смятат експерти.

ЕС чрез свои финансови политики и инструменти подкрепя екологичния преход в туризма, от които може да се възползват отделните туристически региони и дестинации с цел намаляване разхищението на храни, повторното използване или рециклиране на всички пластмасови опаковки до 2030 г., събиране и пречистване на градските отпадъчни води, използване на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт и др.

2023 © Варна е

По-малко туристи са посетили Варна през април

Приходите от нощувки през месеца са 7 млн. лв.
По-малко туристи са посетили Варна през април

През април 2024 г. в област Варна са функционирали 163 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.1 хил. стаи и 18.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.8%, а броят на леглата в тях намалява с 4.6%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 87.2 хил., или с 13.7% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.7 хил. нощувки, а чуждите - 45.5 хиляди.

През април 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди и 53.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.2 и 22.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 35.9 хиляди. От всички пренощували лица 38.3% са чужди граждани, като 78.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.6% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.0.

Общата заетост на леглата в областта е 17.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна намаляват с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 7 млн. лв., като 3.2 млн. лв. са от български граждани, а 3.8 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е