Мобилно меню

Планират във Варна среща с министри във връзка с новия туристически сезон

От областна администрация настояват да знаят кои са неохраняемите плажове и каква е ситуацията с брегоукрепителните дейности по крайбрежните зони
Планират във Варна среща с министри във връзка с новия туристически сезон

Областните управители на Варна и Бургас - Андрияна Андреева и Пламен Янев, планират съвместни действия, свързани с подготовката на новия туристически сезон. Обсъдена е възможността да бъде изготвено общо становище между трите областни администрации, които граничат с Черно море - Варна, Бургас и Добрич, което да постави неотложни за решаване въпроси, свързани със старта на туристическия сезон. Областните управители ще настояват за среща с представители на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Необходимо е администрациите в трите области своевременно да се запознаят със стратегията на Министерството на туризма за устойчивото развитие на туризма и възможността България да се наложи като дестинация за четири сезона, с подготовката на туристическия отрасъл за летния сезон, с прогнозите за очакваните туристи и държавите, от които те ще пристигат. С оглед на обезпечаването на летния отдих край морето, областните управители ще очакват навременно да получат от МТ актуални към настоящата година списъци с неохраняемите морски плажове на територията на областите Бургас, Варна и Добрич.

Актуалните въпроси, свързани с брегоукрепителни дейности по крайбрежните зони, в които се предлагат туристически продукти и състоянието на пътищата край морето са темите, които областните администрации желаят своевременно да обсъдят с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Постигнато е съгласие през идната седмица да бъде изпратено общо писмо с най-неотложните въпроси пред старта на новия туристически сезон и с покана за среща във Варна към министри и представители на МТ и МРРБ.

2024 © Варна е / снимка: Областна администрация – Варна

4.6 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи във Варна през декември

Гостите на морската столица в последния месец на 2023-та са били 28.7 хиляди, над 30% от тях са чужденци
4.6 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи във Варна през декември

През декември 2023 г. в област Варна са функционирали 136 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.3 хил. стаи и 12 хил. легла в тях. В сравнение с декември 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 5.4%, а броят на леглата в тях - с 8.8%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 55.6 хил., или с 4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 31.9 хил. нощувки, а чуждите - 23.7 хиляди.

През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия брой нощувки на чужди и 53% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.5 и 23.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 8.4% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 28.7 хиляди. От всички пренощували лица 30.9% са чужди граждани, като 80.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1.7.

Общата заетост на леглата в областта е 15%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.7 процентни пункта, като намалението е най-голямо при местата за настаняване с 3 звезди - с 2.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 19.8% спрямо същия месец на предходната година и достигат 4.6 млн. лв., като 2.5 млн. лв. са от български граждани, а 2.1 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е