Мобилно меню

Планират във Варна среща с министри във връзка с новия туристически сезон

От областна администрация настояват да знаят кои са неохраняемите плажове и каква е ситуацията с брегоукрепителните дейности по крайбрежните зони
Планират във Варна среща с министри във връзка с новия туристически сезон

Областните управители на Варна и Бургас - Андрияна Андреева и Пламен Янев, планират съвместни действия, свързани с подготовката на новия туристически сезон. Обсъдена е възможността да бъде изготвено общо становище между трите областни администрации, които граничат с Черно море - Варна, Бургас и Добрич, което да постави неотложни за решаване въпроси, свързани със старта на туристическия сезон. Областните управители ще настояват за среща с представители на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Необходимо е администрациите в трите области своевременно да се запознаят със стратегията на Министерството на туризма за устойчивото развитие на туризма и възможността България да се наложи като дестинация за четири сезона, с подготовката на туристическия отрасъл за летния сезон, с прогнозите за очакваните туристи и държавите, от които те ще пристигат. С оглед на обезпечаването на летния отдих край морето, областните управители ще очакват навременно да получат от МТ актуални към настоящата година списъци с неохраняемите морски плажове на територията на областите Бургас, Варна и Добрич.

Актуалните въпроси, свързани с брегоукрепителни дейности по крайбрежните зони, в които се предлагат туристически продукти и състоянието на пътищата край морето са темите, които областните администрации желаят своевременно да обсъдят с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Постигнато е съгласие през идната седмица да бъде изпратено общо писмо с най-неотложните въпроси пред старта на новия туристически сезон и с покана за среща във Варна към министри и представители на МТ и МРРБ.

2024 © Варна е / снимка: Областна администрация – Варна

По-малко туристи са посетили Варна през април

Приходите от нощувки през месеца са 7 млн. лв.
По-малко туристи са посетили Варна през април

През април 2024 г. в област Варна са функционирали 163 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.1 хил. стаи и 18.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.8%, а броят на леглата в тях намалява с 4.6%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 87.2 хил., или с 13.7% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.7 хил. нощувки, а чуждите - 45.5 хиляди.

През април 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди и 53.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.2 и 22.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 35.9 хиляди. От всички пренощували лица 38.3% са чужди граждани, като 78.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.6% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.0.

Общата заетост на леглата в областта е 17.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна намаляват с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 7 млн. лв., като 3.2 млн. лв. са от български граждани, а 3.8 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е