Мобилно меню

По-малко туристи са посетили Варна през април

Приходите от нощувки през месеца са 7 млн. лв.
По-малко туристи са посетили Варна през април

През април 2024 г. в област Варна са функционирали 163 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.1 хил. стаи и 18.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.8%, а броят на леглата в тях намалява с 4.6%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 87.2 хил., или с 13.7% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.7 хил. нощувки, а чуждите - 45.5 хиляди.

През април 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди и 53.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.2 и 22.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 35.9 хиляди. От всички пренощували лица 38.3% са чужди граждани, като 78.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.6% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.0.

Общата заетост на леглата в областта е 17.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна намаляват с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 7 млн. лв., като 3.2 млн. лв. са от български граждани, а 3.8 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е

Близо 83 хиляди туристи са посетили Варна през месец май

Приходите от нощувки в областта са около 20 млн. лв. и са с 55% спрямо същия месец на предходната година
Близо 83 хиляди туристи са посетили Варна през месец май

През май 2024 г. в област Варна са функционирали 225 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 18.1 хил. стаи и 42.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 4.2%, а броят на леглата в тях - с 4.4%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 234.1 хил., или с 20.9% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 60.6 хил. нощувки, а чуждите - 173.5 хиляди.

През май 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 86.4% от общия брой нощувки на чужди и 62.5% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 7.2% от нощувките на чужди и 18.8% - на български граждани, докато в обектите с 1 и 2 звезди те са съответно 6.4 и 18.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличават с 23.3% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 82.7 хиляди.

От всички пренощували лица 62.9% са чужди граждани, като 88% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 62.1% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.

Общата заетост на леглата в областта е 19.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 21.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 2.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 55% спрямо същия месец на предходната година и достигат 19.7 млн. лв., като 5.1 млн. лв. са от български граждани, а 14.6 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е