Мобилно меню

С над 30% се е увеличил броят на туристите във Варна през юни

Общата заетост на леглата в областта е 43.4%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди
С над 30% се е увеличил броят на туристите във Варна през юни

През юни 2023 г. в област Варна са функционирали 326 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 24.6 хил. стаи и 57.6 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 6.5%, а броят на леглата в тях - с 8.4%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 734.2 хил., или с 33% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 95.3 хиляди нощувки, а чуждите - 638.9 хиляди.

През юни 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 82.7% от общия брой нощувки на чужди и 47.3% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12% от нощувките на чужди и 25.6% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 5.3 и 27.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 32% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 173.3 хиляди. От всички пренощували лица 77.4% са чужди граждани, като 82.8% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.8 нощувки.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 48.3% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.4.

Общата заетост на леглата в областта е 43.4%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 54.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 8.7 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при хотелите с 4 и 5 звезди - с 12.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 54.6 млн. лв., като 48.4 млн. лв. са от чужди граждани, а 6.2 млн. лв. - от български граждани.

2023 © Варна е

По-малко туристи са посетили Варна през април

Приходите от нощувки през месеца са 7 млн. лв.
По-малко туристи са посетили Варна през април

През април 2024 г. в област Варна са функционирали 163 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.1 хил. стаи и 18.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.8%, а броят на леглата в тях намалява с 4.6%, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Общият брой на нощувките в областта е 87.2 хил., или с 13.7% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.7 хил. нощувки, а чуждите - 45.5 хиляди.

През април 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди и 53.7% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.2 и 22.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 35.9 хиляди. От всички пренощували лица 38.3% са чужди граждани, като 78.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.6% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.0.

Общата заетост на леглата в областта е 17.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна намаляват с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 7 млн. лв., като 3.2 млн. лв. са от български граждани, а 3.8 млн. лв. - от чужди граждани.

2024 © Варна е