Мобилно меню

Варна е четвърта в страната по брой на издадените книги

През миналата година в областта са издавани и 4 регионални вестника с годишен тираж 137 хиляди
Варна е четвърта в страната по брой на издадените книги

Област Варна е на четвърто място в страната по издадени книги и брошури с 5.7% относителен дял през 2022 година. На първо място е област София (столица) с 65.4% следвана от областите Пловдив и Велико Търново съответно със 7.1 и 6.3%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 година в област Варна са издадени: 623 книги с годишен тираж 91 хиляди; 47 брошури с годишен тираж 11 хиляди; 4 регионални вестника с годишен тираж 137 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2022 г. броят на издадените книги и брошури се  увеличава с 41 (6.5%), а средният тираж достига 151 броя при 145 броя през 2021 година.

През 2022 г. са издавани 4 регионални вестника с годишен тираж 137 хиляди. Относителният дял на издаваните вестници в област Варна спрямо регионалните вестници общо за страната е 4.0%, а годишният тираж - 1.2% от тиража на всички регионални вестници. В сравнение с предходната година вестниците се увеличават с един, а тиражът им - с 37 хил., или с 37.0%.

2023 © Варна е

Украсяват автобусни спирки във Варна със "Зелени приказки"

Те ще бъдат написани от варненски ученици по инициатива на фестивала „Варна Лит“
Украсяват автобусни спирки във Варна със "Зелени приказки"

Международен литературен фестивал „Варна Лит“ обявява литературен конкурс за ученици на тема „Зелени приказки“

В конкурса могат да участват всички ученици от община Варна от 1 до 7 клас с авторска приказка, чийто главен герой е част от природата – планина, река, гора и др., която страда от замърсяване, или главен герой-отпадък – опаковка, торбичка, стъклена бутилка и др., който може да бъде рециклиран.

"Разкрийте как виждате света през очите на природата и отпадъците – как те съжителстват с хората и какво биха им казали, ако можеха да говорят, какво биха променили, ако имаха тази сила – как и защо. Разгърнете своята фантазия смело и създайте неповторима ЗЕЛЕНА приказка!", призовават организаторите. 

Творби за конкурса може да се изпращат до 10 май 2024 г. на contest@varnalit.com

Най-вълнуващите приказки ще бъдат представени пред публика на специално събитие в края на месец май, а авторите на селектираните творби ще имат неповторима възможност за изява – техните приказки ще бъдат позиционирани на автобусни спирки в централната част на Варна през предстоящия летен сезон, за да достигнат възможно по-широк кръг читатели.

Но това не е всичко – по проект „Зелени приказки“ в 25 варненски училища- участници в литературния конкурс, в началото на следващата учебна година, ще бъдат монтирани кошчета за разделно събиране на отпадъци.

Подробният регламент за участие в „Зелени приказки“ е публикуван в раздел „Конкурси“ на www.varnalit.com.

2024 © Варна е