Мобилно меню

Повече хора са ходили на театър и кино във Варна през миналата година

Ръст бележат и посещенията в музеите, нарастват и регистрираните читатели в библиотеките
Повече хора са ходили на театър и кино във Варна през миналата година

Значително оживление в културния живот на Варна през 2022-ра спрямо предходната 2021-ва, отчитат от Териториално статистическо бюро Североизток. Нараснал е броят на посетителите в музеите, театрите и кината на територията на областта, повече са и регистрираните читатели в големите библиотеки.

В област Варна функционират 8 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2022 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 184 хил. фондови единици и в сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 0.5%. Цифровизирани са едва 7 363 фондови единици, което е с 26 повече спрямо предходната година.

Посещенията в музеите през 2022 г. са 168 хил. и съпоставени с 2021 г. се увеличават с 24.6%. В дните със свободен вход са осъществени 12.4% от посещенията в музеите. Посещенията на чужденци се увеличават с 40.3% в сравнение с предходната година и достигат 59 хиляди.

Общият персонал на музеите през 2022 г. е 339 души и намалява с 11.9% в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. в действащите два театъра в област Варна са организирани 625 представления, посетени от 106 000 зрители, като спрямо 2021 г. представленията и посещенията се увеличават съответно с 15.1 и 75.2%. Средният брой посетители на едно представление е 170 при 112 през 2021 година.

През 2022 г. в област Варна развиват дейност 3 музикални колектива. В сравнение с 2021 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава с 50.0%, а на посещенията - с 2.5%.

През 2022 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 179 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.7% (880 хиляди).

Регистрираните читатели са 18 000, което е с 6.7% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 11.3% и достигат 131 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 183 000 библиотечни единици.

В края на 2022 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2021 г, броят на кината остава непроменен, а на киноекраните намалява с 8.8%. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 75.9% от всички прожекции и 87.1% от посещенията.

През 2022 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 42%, а посещенията - с 55.8%. Прожектирани са 700 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 138 български, 216 европейски, 279 от САЩ и 67 от други страни.

2023 © Варна е

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е