Мобилно меню

Очертава се остър недостиг на медицински сестри, акушерки и лаборанти в област Варна

Голяма част от работещите в момента са в пенсионна възраст
Очертава се остър недостиг на медицински сестри, акушерки и лаборанти в област Варна

Има  концентриране на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в големите населени места на област Варна, сочи анализ на извънболничната медицинска помощ, която в областта се осъществява от 294 индивидуални и 24 групови практики за първична медицинска помощ и 579 индивидуални, и 61 групови дентални практики. Съществена част от тях са избрани от пациенти от отдалечени села, разположени на голяма територия, а това е предпоставка за ненавременно оказване на медицинска помощ и създава неравнопоставеност и затруднен достъп до общопрактикуващите лекари на селското население в сравнение с градското.

По данни oт РЗОК и от регистъра на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз – Варна, общият брой на лекарите, практикуващи в извънболничната медицинска помощ, на тези, които осъществяват медико-диагностични дейности и на лекарите, практикуващи в лечебните заведения за болнична помощ за Варненска област са 1256. Общият брой на лекарите по дентална медицина в областта е 600. Необходимият брой лекари, който Методиката посочва, не се различава съществено от броя на сега практикуващите лекари и не се налага увеличаване на броя им.

Очертава се остър недостиг на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" (медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и др.). По данни на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) през декември 2022г. в Област Варна работят 1290 медицински сестри, но 60% от тях са на възраст до 55 години. 30% от медицинските сестри са в предпенсионна възраст, а 15% са над 60 години.

Акушерките също са на критичния минимум. В момента работят 386 акушерки, от които 20% са пред пенсия, а 15% са над 60 год. възраст. Подобно е състоянието при медицинските лаборанти. Има сериозен недостиг и от медицински лаборанти, рехабилитатори и рентгенови лаборанти.

Данните от анализа на Комисията показват, че към настоящия момент има недостиг от 1200 медицински сестри, необходими за оказване на качествени грижи за населението на Варненска област.

Комисията констатира и неравномерно разпределение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, които са съсредоточени главно в областния град Варна и са недостатъчни в по-малките населени места. Това принуждава пациентите от малките общини да пътуват за извършване на специализирани изследвания и консултации.

2023 © Варна е

Д-р Лидия Маринова алармира: По-малко пари за здравеопазване и социални дейности са планирани в общинския бюджет

За първи път от 12 години насам имаме ограничение на тези важни за варненци пера, подчерта общинският съветник
Д-р Лидия Маринова алармира: По-малко пари за здравеопазване и социални дейности са планирани в общинския бюджет

 

„През последните дванадесет години здравеопазването и социалните политики са били винаги сред приоритетите във всеки годишен бюджет на Община Варна. Всяка година средствата, заложени в тези две функции са били увеличавани. За първи път в предвидения за 2024 година бюджет имаме намаление“. За това алармира общински съветник и член на постоянните комисии „Здравеопазване“ и „Социални дейности“ в местния парламент д-р Лидия Маринова.

Намалени са средствата за помощи за граждани, нуждаещи се от подкрепа поради здравословни проблеми. За 2023 година са заделени 225 700 лева, а за 2024 - 188 337 лв. „Вярно е, че за миналата година не са изразходвани всичките средства, тъй като бюджетът на Община Варна беше рекордно закъснял и приет едва през септември. Така подадените през последните четири месеца молби ще се прибавят към молбите на желаещите през 2024 година и заложените средства ще се окажат крайно недостатъчни“, подчертава д-р Лидия Маринова. Броят на болните и нуждаещи се социално слаби хора се увеличава с всяка година. „Ще предложа увеличение на средствата с 40 000 лева, за да можем да подпомогнем, макар и с малки суми повече хора със здравословни проблеми“, съобщава д-р Лидия Маринова.

Аналогична е ситуацията и с помощите за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. От стартирането на ин витро програмата през 2014 година са се родили 207 деца, като само за 2023 те са 43. „Община Варна винаги е била сочена за пример с ангажираността си по този сериозен демографски проблем. Сумата за 2024 година е намалена със 125 000 лева. Ще предложа увеличение на средствата с поне 50 000 лева“ обръща внимание специалистът.

„Отрязани са 11 профилактични програми, по които Община Варна работи от години с оглед ранно откриване на социално  значими заболявания при деца и възрастни. През 2023 година с тях са обхванати 5339 лица,а през 2024 от тази възможност ще се възползват  наполовина - само 2646  нуждаещи се“, алармира още д-р Лидия Маринова.

Предвидени ли са средства за ремонт на втория етаж на ДКЦ 2 „Иван Рилски", в кв. ,,Аспарухово", пита още тя и подчертава, че според последните предписания на РЗИ-Варна, ако този ремонт не бъде осъществен до месец юни, предстои затваряне на това стратегическо за района лечебното заведение. 

В сферата ,,Социални дейности и жилищна политика" бюджетът за 2024 г. е намален с 6 милиона лева. „Въпреки че стандартите за заплащане на потребител в социалните услуги при държавно делегираните дейности е завишен със средно 10%. Не е предвидено увеличение на стандарта за заплащане за един потребител в социалните услуги с общинско финансиране. Как тези услуги ще се справят с увеличението на минималната заплата и необходимото увеличение на възнагражденията на специалистите, работещи в тях“, пита още Лидия Маринова и обръща внимание на факта, че все по-трудно е да се задържат кадрите в тази сфера, поради обидно ниското заплащане, въпреки трудната и отговорна работа. 

2024 © Варна е / снимка: Пресцентър ПП ГЕРБ - Варна