Мобилно меню

Откриха обновения стационар на Онкоболницата във варненския квартал Аспарухово

Изграден е и паркинг за пациенти, монтирана е и специализирана платформа за достъп до сградата на хора с увреждания
Откриха обновения стационар на Онкоболницата във варненския квартал Аспарухово

Официално беше открита обновената сграда на стационара на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД в кв. „Аспарухово“. Сградата е достроена и с освежена фасада. 

Болницата ще приема вече пациентите в изцяло нови чакалня и регистратура, а автомобилите си посетителите на здравното заведение ще могат да оставят на новоизградения паркинг. Монтираната специализирана платформа осигурява достъп и на хората с увреждания

В надстройката на по-стария от двата блока на стационара е обособено пространство за планиране, обучение и отдих на лекарския екип. На втория етаж, над новата чакалня, са изградени лекарски кабинет, зала за обучение на специализанти, санитарни помещения и съблекалня. В непосредствена близост е и нова VIP-стая за пациенти

Инвестицията в надграждането и ремонта е на стойност 1 666 хил. лева. От тях 1 441 хил. лева са отпуснати с решение за финансиране с протокол № 25 от 20.04.2022 г. и протокол 1048-1(29) от 8.11.2022 г. на Общински съвет – Варна. Разликата е обезпечена със собствени средства на здравното заведение. 

По време на официалното откриване управителят на общинската болница проф. д-р Георги Кобаков благодари на досегашния кмет Иван Портних и на Общински съвет – Варна за осигуреното финансиране. Той изрази надежда, че нуждите на онкологично болните пациенти и на специализираната общинска болница от модернизация и развитие ще бъдат сред приоритетите и на новия кмет Благомир Коцев и на новия състав на местния парламент, защото „борбата за общественото здраве няма мандати и изисква всекидневна грижа и усилия, от които никой не може да остане дистанциран“.

Водосвет с пожелание за здраве за лекарите и техните пациенти отслужи иконом Ясен Керчев.

Поздрав към екипа на болницата и всички лекари във Варна поднесе кметът на града Благомир Коцев.

СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД е лечебно заведение за специализирана онкологична помощ, като всички отделения са с най-високо ниво на компетентност, съобразно медицинските стандарти.

През 2023 г. в Диагностично-консултативния блок на лечебното заведение са извършени 37 438 прегледа спрямо 17 055 за 2022г., което е ръст от 119,5%. Извършените диспансерни прегледи са 10 571 спрямо 9886 през 2022 година. Увеличение има и при направените безплатни  профилактични прегледи за ракови и предракови заболявания в рамките на проведена ежегодна собствена профилактична програма и по профилактична програма на Община – Варна - 627 миналата година спрямо 533 за 2022 г. 

Отчетеният ръст и на новорегистрираните пациенти през 2023 г е 9,6% за Варненска област и 10,6% за Добричка област. Миналата година за Варна регистрираните за първи път с онкологична диагноза са 2224 души спрямо 2029 души за 2022 година , а за Добрич - 584  при 528 души за 2022 година. 

През 2023 година през отделението по химиотерапия са преминали 11 183 болни.

Оперативната дейност на Отделението по хирургия в областта на онкологичните заболявания бележи ръст от 5,4% като през миналата година през него са преминали 1398 пациенти. 

Като самостоятелна структурна и функционална единица в СБАЛОЗ – Варна функционира Отделението по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания. През 2023 г. през стационарния му  сектор са преминали  1668 болни, с 80 повече от 2022 г.  Обемът на извършените високоспециализирани ендоскопски изследвания и инвазивни манипулации се запазва. Ръст от 6,2% е регистриран при извършените колоноскопии.

Отделението по лъчелечение (ОЛЛ) при СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД е едно от седемнадесетте специализирани отделения в България за лъчелечение на малигнени солидни тумори и малигнени лимфопролиферативни заболявания при възрастни и деца и за лъчелечение на някои доброкачествени   възпалителни заболявания (ставно-дегенеративни, диабетно стъпало и др.). През 2023 г. лъчелечение са провели 453 болни, а извършените лъчелечебни процедури за 2023г. са 6 611.

Извършените в Отделението по образна диагностика изследвания са 16 424, като 5100 от тях са комрютърните томографии.

За 2023 г. най-голям е ръстът при хематологичните изследвания – 90,8% и на лабораторните изследвания – 30,14%.

През изминалата 2023 г.  се потвърждава трайната тенденция към запазване на броя на преминалите болни в „СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.  Причините за този факт са на първо място нарастване на заболеваемостта в световен мащаб, повишеният прием на пациенти от Добричка област и не на последно място – традиционно високото доверие на пациентите в специалистите на болницата. 

2024 © Варна е / снимки: Пресцентър Община Варна

Изследват безплатно за ХИВ / СПИН във Варна

Днес желаещите граждани могат да се изследват безплатно и анонимно в мобилен медицински кабинет на входа на Морската градина, до Слънчевия часовник, между 15 и 18 часа
Изследват безплатно за ХИВ / СПИН във Варна

Община Варна организира кампания по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, като част от Националната антиспин кампания. Инициативата ще се проведе на 16 май, четвъртък. Организатор е дирекция „Превенции“ в партньорство с Регионалната здравна инспекция, Асоциацията на студентите по медицина - Варна, Сдружение „Съучастие“ и доброволци към дирекция „Превенции“.

Информация за навременното откриване и лечение в случай на заразяване с ХИВ ще бъде предоставена в мобилен медицински кабинет. Той ще работи от 11:00 ч. до 13:30 часа в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, пред Ректората.

Желаещите граждани могат да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ в мобилен медицински кабинет на входа на Морската градина, до Слънчевия часовник между 15:00 и 18:00ч. в четвъртък, 16 май.

2024 © Варна е