Мобилно меню

Увеличават броя на болничните легла в областта

На територията на Варна се лекуват много пациенти от други области
Увеличават броя на болничните легла в областта

Болничните легла в област Варна да бъдат завишени с позволените от Методиката 10%, реши Областната комисия. Решението е взето след анализ на общия брой болнични легла в областта 3195 и разпределението им на легла за активно лечение – 2109 и "други" (за психиатрични нужди, палиативни грижи, физиотерапия и продължително лечение) – 1086.

След повишението на броя на болничните легла в областта, в новата здравна карта на Област Варна леглата за активно лечение – се определят на 2261 легла. В тази бройка влизат леглата за интензивно лечение, терапевтични, хирургични, педиатрични и АГ легла. Леглата в категорията „други“ - се определят на 1118. По този начин общо леглата в областта стават 3379 при максимум 3835. Комисията отбелязва в заключителния си протокол, че: "Недостигът на необходими легла ще се компенсира чрез възможностите на регионалните и националната здравна мрежа".

Комисията отчита и факта, че на територията на Област Варна са разположени големи курортни комплекси, което води до нарастване на населението през активния летен сезон. Оттук идва и необходимостта от осигуряване на медицинско обслужване на увеличения брой потенциални пациенти. В анализа се посочва още, че от началото на 2022 г. населението на област Варна, а и на региона нарасна във връзка с бежанската вълна от Украйна, а по данни от РЗОК – Варна 34% от лекуваните пациенти на територията на област Варна са от други области.

2023 © Варна е

Д-р Лидия Маринова алармира: По-малко пари за здравеопазване и социални дейности са планирани в общинския бюджет

За първи път от 12 години насам имаме ограничение на тези важни за варненци пера, подчерта общинският съветник
Д-р Лидия Маринова алармира: По-малко пари за здравеопазване и социални дейности са планирани в общинския бюджет

 

„През последните дванадесет години здравеопазването и социалните политики са били винаги сред приоритетите във всеки годишен бюджет на Община Варна. Всяка година средствата, заложени в тези две функции са били увеличавани. За първи път в предвидения за 2024 година бюджет имаме намаление“. За това алармира общински съветник и член на постоянните комисии „Здравеопазване“ и „Социални дейности“ в местния парламент д-р Лидия Маринова.

Намалени са средствата за помощи за граждани, нуждаещи се от подкрепа поради здравословни проблеми. За 2023 година са заделени 225 700 лева, а за 2024 - 188 337 лв. „Вярно е, че за миналата година не са изразходвани всичките средства, тъй като бюджетът на Община Варна беше рекордно закъснял и приет едва през септември. Така подадените през последните четири месеца молби ще се прибавят към молбите на желаещите през 2024 година и заложените средства ще се окажат крайно недостатъчни“, подчертава д-р Лидия Маринова. Броят на болните и нуждаещи се социално слаби хора се увеличава с всяка година. „Ще предложа увеличение на средствата с 40 000 лева, за да можем да подпомогнем, макар и с малки суми повече хора със здравословни проблеми“, съобщава д-р Лидия Маринова.

Аналогична е ситуацията и с помощите за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. От стартирането на ин витро програмата през 2014 година са се родили 207 деца, като само за 2023 те са 43. „Община Варна винаги е била сочена за пример с ангажираността си по този сериозен демографски проблем. Сумата за 2024 година е намалена със 125 000 лева. Ще предложа увеличение на средствата с поне 50 000 лева“ обръща внимание специалистът.

„Отрязани са 11 профилактични програми, по които Община Варна работи от години с оглед ранно откриване на социално  значими заболявания при деца и възрастни. През 2023 година с тях са обхванати 5339 лица,а през 2024 от тази възможност ще се възползват  наполовина - само 2646  нуждаещи се“, алармира още д-р Лидия Маринова.

Предвидени ли са средства за ремонт на втория етаж на ДКЦ 2 „Иван Рилски", в кв. ,,Аспарухово", пита още тя и подчертава, че според последните предписания на РЗИ-Варна, ако този ремонт не бъде осъществен до месец юни, предстои затваряне на това стратегическо за района лечебното заведение. 

В сферата ,,Социални дейности и жилищна политика" бюджетът за 2024 г. е намален с 6 милиона лева. „Въпреки че стандартите за заплащане на потребител в социалните услуги при държавно делегираните дейности е завишен със средно 10%. Не е предвидено увеличение на стандарта за заплащане за един потребител в социалните услуги с общинско финансиране. Как тези услуги ще се справят с увеличението на минималната заплата и необходимото увеличение на възнагражденията на специалистите, работещи в тях“, пита още Лидия Маринова и обръща внимание на факта, че все по-трудно е да се задържат кадрите в тази сфера, поради обидно ниското заплащане, въпреки трудната и отговорна работа. 

2024 © Варна е / снимка: Пресцентър ПП ГЕРБ - Варна