Мобилно меню

Увеличават броя на болничните легла в областта

На територията на Варна се лекуват много пациенти от други области
Увеличават броя на болничните легла в областта

Болничните легла в област Варна да бъдат завишени с позволените от Методиката 10%, реши Областната комисия. Решението е взето след анализ на общия брой болнични легла в областта 3195 и разпределението им на легла за активно лечение – 2109 и "други" (за психиатрични нужди, палиативни грижи, физиотерапия и продължително лечение) – 1086.

След повишението на броя на болничните легла в областта, в новата здравна карта на Област Варна леглата за активно лечение – се определят на 2261 легла. В тази бройка влизат леглата за интензивно лечение, терапевтични, хирургични, педиатрични и АГ легла. Леглата в категорията „други“ - се определят на 1118. По този начин общо леглата в областта стават 3379 при максимум 3835. Комисията отбелязва в заключителния си протокол, че: "Недостигът на необходими легла ще се компенсира чрез възможностите на регионалните и националната здравна мрежа".

Комисията отчита и факта, че на територията на Област Варна са разположени големи курортни комплекси, което води до нарастване на населението през активния летен сезон. Оттук идва и необходимостта от осигуряване на медицинско обслужване на увеличения брой потенциални пациенти. В анализа се посочва още, че от началото на 2022 г. населението на област Варна, а и на региона нарасна във връзка с бежанската вълна от Украйна, а по данни от РЗОК – Варна 34% от лекуваните пациенти на територията на област Варна са от други области.

2023 © Варна е

Шест здравни програми стартираха във Варна

Инициативите са с цел профилактика и рехабилитация
Шест здравни програми стартираха във Варна

Община Варна стартира шест програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве. Записванията за тях вече започнаха и ще продължат до изчерпване на средствата по програмите. 

I. "Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието"

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Програмата е предназначена за деца с увреждания. 

Изпълнението ѝ се осъществява от Медицински център за рехабилитация и спортна дисциплина 1 – Варна. За информация и записвания на тел. 052/613-781, 052/613-782, 052/634-163.

ІІ. "Контрол на миопия и ранно детско зрение и профилактика на сънната апнея"

Програмата "Профилактика на сънната апнея" има информационен характер. Целта ѝ е повишаване на информираността за симптомите и рисковете от подценяването на диагностиката и лечението на анатомичните нива на обструкция при хора с риск от развитие на синдрома на обструктивна сънна апнея. Това са пациенти, които имат симптоми на хъркане и апноитични паузи по време на сън. 

Изпълнението на програмата се осъществява от ДКЦ Чайка. За информация на  тел. 052/786-900, 052/302-326.

ІІІ. "Профилактика на онкологични заболявания - рака на гърдата"

Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография.

Изпълнението на програмата се осъществява от ДКЦ V Св. Екатерина. За информация и записвания на тел. 052/685-410, 052/685-432, 052/650-568, след 3 юни 2024 г.

ІV. "Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества"

Предвидено е провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди. Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата, зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители и роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени, зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Изпълнението на програмата се осъществява от УМБАЛ Св. Марина и се провежда в сградата на СБАЛПФЗ – Варна, ул. "Мануш войвода" № 11 А. Консултациите с психиатър или психолог могат да бъдат записани на тел. 0892 774 198.

V. "Скрининг на преканцерози на маточната шийка"

При скрининга на преканцерози на маточната шийка е предвидено да се извърши профилактичен преглед, консултация и цитонамазка на жени над 18 г. 

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  

  • ДКЦ І Св. Клементина (Д-р Нешев), телефон за записване - 0887/5144-22;
  • ДКЦ Св. Иван Рилски, кв. Аспарухово, телефони за записване -052/370-570, 0879/814-710;
  • ДКЦ ІІІ, кв. Владислав Варненчик, телефони за записване - 052/510-310, 052/510-567;
  • ДКЦ ІV (в двора на МБАЛ Св. Анна, Д-р Георгиева и Д-р Крумовски, телефон за записване - 052/692-667;
  • ДКЦ V „Св. Екатерина“, телефони за записване – 052/685-410, 052/685-432, 052/650-568, след 3 юни 2024 г.;
  • ДКЦ Чайка – 052/786-900;
  • СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов, телефон за записване – 0879599902, след 27 май 2024 г. 

VІ. Водна терапия за деца с увреждания и проблеми в развитието"

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието, която се провежда в подходяща водна среда. Целта й е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за водна рехабилитация и адаптирано плуване със сертифициран инструктор и под наблюдение на лекар. Заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете. 

Изпълнението на програмата се осъществява от Фондация "Карин дом". Телефони за записване - 052/ 302 518.

2024 © Варна е