Мобилно меню

46 детски ясли и яслени групи функционират в област Варна

Местата в тях са 2205 - с 99 повече от предходната година
46 детски ясли и яслени групи функционират в област Варна

Към началото на годината в област Варна функционират 46 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 2 205 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 99, или с 4.7% . В градовете детските ясли са 43 с 2 134 места, а в селата - 3 със 71 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 4.7%, а тези в селата - с 6.0%. Към 31.12.2022 г. осигуреността с места в област Варна е 18.0%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е тя в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%). 

През 2022 г. в детски ясли в област Варна са постъпили 2 141 деца. В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 2 400 деца, от които момчетата са 1 292, а момичетата - 1 108. В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 97, или с 4.2%. В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 19.6%, при 17.9% общо за страната. Най-висок е показателят за областите Габрово (23.4%), Плевен (22.6%) и София(21.9%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2022 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 80.6%, а най-малък - на децата на 3-годишна възраст - 0.5%.

Към 31.12.2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 528 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 245, като 83.3% от тях са медицински сестри.

2023 © Варна е

Световния ден на влажните зони отбелязаха във варненска детска градина

Децата от ЦДГ „Звездичка“ научиха какви видове обитават Дуранкулашкото и Шабленското езеро
Световния ден на влажните зони отбелязаха във варненска детска градина

По повод Световния ден на влажните зони, който всяка година се отбелязва на 2 февруари, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ посетиха детска градина Звездичка.

Децата от втора група в детската градина бяха подготвили специално мероприятие за важния ден. Гостите от двете еко институции запознаха децата с обитателите във влажните зони, включително и с видове в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, обитаващи Дуранкулашко и Шабленско езеро. След беседата децата се забавляваха с тематични гатанки, песни и танци. В края на мероприятието малките природолюбители получиха награди, а детската градина беше отличена със специална грамота за участието си в инициативата.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“.

2024 © Варна е / снимки: РИОСВ-Варна