Мобилно меню

891 са свободните места за първо класиране в детските ясли във Варна

Електронната система за прием ще бъде отворена в периода от 2 май до 20 май, включително, класирането ще бъде обявено на 22 май до 17:00 ч.
891 са свободните места за първо класиране в детските ясли във Варна

Община Варна обяви 891 места за първото класиране за целодневен прием в самостоятелните детски ясли. Електронната система за прием ще бъде отворена за регистрации на нови заявления в периода от 2 май до 20 май, включително. Класирането ще бъде обявено на 22 май до 17:00 ч. Срокът за потвърждаване на класираните деца е от 23 май до 30 май 2024 г. 

Водещ критерий при приема е постоянният или настоящ адрес на детето. При отваряне на електронната система се актуализира база данни за адреса на детето, която е към 11 април 2024 г. След тази дата при промяна на адресната регистрация, родителят има възможност да посети детската ясла, която е посочил за първо желание. Там трябва да представи удостоверение за променен адрес и да се извърши редакция в системата. При промяна на адреса няма критерий за уседналост. 

При извършване на класиране регистрационният номер на заявлението за прием няма значение. Децата  се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа. 

Класираните деца се приемат в детските ясли след 1 септември в годината, в която са кандидатствали.

Следващите класирания за прием в детските ясли са на 12 юни и 28 юни 2024 г.

Повече информация на адрес: https://newkg.uslugi.io/ 

Свободните места са:

 • ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 55 места;
 • ДЯ №2 „Моряче“ – 110 места;
 • ДЯ №3 “Зайо Байо“ – 79  места;
 • ДЯ №4 „Приказен свят“ – 69 места;
 • ДЯ №5 „Чуден свят“ – 60 места;
 • ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 68 места;
 • ДЯ №7 „Роза“ –  87 места;
 • ДЯ №9 „Детелина“ – 101 места;
 • ДЯ №11 „Иглика“ –99 места;
 • ДЯ №13 „Русалка“ – 90 места;
 • ДЯ №14 „Звънче“ – 73 места.
2024 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна

Над 2 500 варненчета посещават детски ясли

За тяхното отглеждане, възпитание и обучение отговарят 582 медицински и други специалисти
Над 2 500 варненчета посещават детски ясли

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 47 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 313 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 108, или с 4.9%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

В градовете детските ясли са 44 с 2 249 места, а в селата - 3 с 64 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 5.4%, а тези в селата намаляват с 9.9%.

Към 31 декември 2023 г. осигуреността с места в област Варна е 19.1%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е тя в областите Плевен (26.5%), Благоевград (25.4%) и Габрово (24.3%)

През 2023 г. в детски ясли в област Варна са постъпили 2 356 деца, което е с 215, или с 10% повече в сравнение с 2022 година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 2 532 деца, от които момчетата са 1 325, а момичетата - 1 207. В сравнение с предходната година децата в детските ясли се увеличават със 132, или с 5.5%.

Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна към 31.12.2023 г. е 20.9%, при 17.9% общо за страната. Най-висок е показателят за областите София (столица) (21.9%), Плевен (21.7%) и Благоевград (21.1%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2023 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.6%, а най-малък - на децата на 3-годишна възраст - 0.2%.

Към 31 декември 2023 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 582 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 257, като 85.2% от тях са медицински сестри (219).

2024 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна