Мобилно меню

Две нови детски градини ще строят във Варна

Едната ще е в район Одесос на града, а другата - в село Тополи
Две нови детски градини ще строят във Варна

Започва изграждане на две нови детски градини в община Варна, съобщи на пресконференция кметът Иван Портних.

Първата от тях е на ул. “Хъшове“ в район „Одесос“. Проектът е за четири групи за 100 деца, физкултурен салон, кухненски блок и котелно, на обща  стойност 3,3 млн. лв.. Средствата са осигурени от Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 г., и допълнително финансиране от Община Варна. В момента се извършва разчистване и подготовка на терена за строителството.

Вторият проект е за нова сграда за детска градина "Ран Босилек" в село Тополи в община Варна. Той предвижда строителство на 5 градински групи и една яслена, с общ капацитет от 150 места.

Кметът Портних подчерта, че продължават усилията на община Варна за осигуряване на съвременни условия за образование на територията на общината. Той отбеляза, че това се случва на фона от нуждата за дофинансиране на обявената от държавата мярка за безплатни детски градини за всички, която струва 5 млн. лв. от общинския бюджет всяка година.

Иван Портних анонсира също, че ще внесе предложение до Общинския съвет за безплатни извънкласни дейности в общинските детски градини - например, за изучаване на чужди езици, танци, музика, рисуване и др. Идеята е тези занимания да бъдат достъпни за родителите и децата на Варна да имат възможност да развиват своите таланти. Успоредно с това остава и възможността за ползване на школите към Общинския детски комплекс.

Кметът посочи още, че предстои изграждането на три площадки в детските градини "Щастливо детство", "Валентина Терешкова" в Аспарухово и "Ран Босилек" в село Константиново. В други две детски градини с финансова помощ от Американското посолство са изградени площадки за игри - ДГ "Детска радост" и  ДГ "Щастливо детство". На тези обекти предстоят довършителни дейности.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна

Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование
Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

Близо 1500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование (66 % от всички в страната) са одобрени и могат да получат финансиране за реализиране на дейности в подкрепа на децата и семействата по проект „Силен старт“ на МОН. Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

В проекта са включени градини и училища от всички области на страната, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище, Ямбол активността е 100 %.

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Предстои одобрените образователни институции да заявят в кои конкретни дейности ще участват, като се очаква първите да стартират най-късно до началото на учебната 2024/2025 година. Наетите педагогически и непедагогически специалисти вече осигуряват обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие.

2024 © Варна е / снимки: Пресцентър Министерство на образованието и науката