Мобилно меню

Иновативен STEAM център за детско развитие откриха във варненска детска градина

Целта е да се повиши интересът към науките и научните изследвания у децата в предучилищна възраст
Иновативен STEAM център за детско развитие откриха във варненска детска градина

Образователна STEAM стая беше открита във варненската детска градина "Синчец". Целта на инициативата е с помощта на съвременните технологии да се повиши интересът към науките и научните изследвания у децата в предучилищна възраст и да се създаде модел за учене, полагане на основи за работа с научноизследователски методи и инструменти, внедряване на дигитални технологии и ресурси, развиване на креативност, творчество и логическо мислене чрез различни видове арт техники.

Сред материалите, с които са оборудвани отделните кътове в STEAM центъра, са Монтесори пъзел „Жизнен цикъл“, STEM дървена интерактивна дъска „Орална хигиена“, STEM дървена интерактивна дъска „Магнитно привличане“, Научен комплект „Смесване и измерване“, Програмируем робот за рисуване Арти, стативи и платна за рисуване, четки за рисуване и други.

Новата STEAM стая ще бъде на разположение на всички 300 деца, които се обучават в детската градина. По време на откриването някои от тях направиха демонстрации с новите придобивки в учения кабинет – сглобиха различни машини от Лего конструктори, програмираха движението на робота Арти, направиха химичен експеримент за създаване на вулкан.

2023 © Варна е / снимка: ЕНЕРГО-ПРО

Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование
Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

Близо 1500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование (66 % от всички в страната) са одобрени и могат да получат финансиране за реализиране на дейности в подкрепа на децата и семействата по проект „Силен старт“ на МОН. Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

В проекта са включени градини и училища от всички области на страната, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище, Ямбол активността е 100 %.

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Предстои одобрените образователни институции да заявят в кои конкретни дейности ще участват, като се очаква първите да стартират най-късно до началото на учебната 2024/2025 година. Наетите педагогически и непедагогически специалисти вече осигуряват обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие.

2024 © Варна е / снимки: Пресцентър Министерство на образованието и науката