Мобилно меню

Планират три мащабни класирания за прием в детските ясли във Варна

Електронната система за подаване на документи ще бъде отворена на 2 май
Планират три мащабни класирания за прием в детските ясли във Варна
104

Три големи класирания за целодневен прием в детските ясли във Варна се планират през 2023 година. Те ще бъдат проведени на 31 май, 20 юни и 11 юли. Електронната система за прием ще бъде отворена на 2 май, а приетите деца ще влизат в яслените групи поетапно от 01.09.2023 г. по предварително изготвен график от директора на съответното детско заведение.

През останалите месеци от годината ще се обявяват извънредни класирания при наличие на освободени места.

За втора поредна година децата се класират по водещ критерий - адрес на детето, като малчуганите, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават по 100 точки, а ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни 10 точки. Деца с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна ще ползват предимство от 10 точки по допълнителен критерий.

Както и досега, допълнителни точки ще получават децата с работещи родители, от многодетни семейства, със заболявания с и над 50%, съгласно Наредбата за медицинска експертиза. С предимство остават близнаците, сираците и полусираците, деца, чийто брат/сестра посещават детската ясла, деца от приемни семейства или с неизвестен родител, посочват още от дирекция "Здравеопазване" към Община Варна.

С подборния график на дейностите по прием в детските ясли на територията на община Варна, може да се запознаете ТУК.

2023 © Варна е

Започва записването на приетите на първо класиране в детските градини

Регистрирани са 2425 заявления, като 1826 от децата са приети по първо желание
Започва записването на приетите на първо класиране в детските градини
69

Резултатите от първото класиране за прием в общинските детски градини във Варна вече са обявени в платформата за прием https://dg.uslugi.io/garden, както и на видно място в детските градини. Записването на приетите деца започва от днес – 6 юни и ще продължи до 9 юни, на място в детското заведение, където са приети.

За обявените 2440 свободни места за първа възрастова група, която включва деца, родени през 2020 г., са регистрирани 2425 заявления, които са с 69 повече в сравнение с предходната година. Приетите деца са 2295, като сред тях са и 53 близнаци и тризнаци. По първо желание  са класирани 1826 деца или 79,6%, по второ - 274 деца или 12%, а по трето и следващо -  195 деца или 8,4 на сто. Некласираните деца са 186.

След първо класиране са останали незаети 145 места в детските градини, като те ще бъдат обявени на 12 юни 2023 г. От тази дата до 16 юни 2023 г. до 23:59 часа електронната система за прием ще бъде отворена за подаване на нови и редактиране на съществуващи заявления. Второ класиране ще бъде обявено на 19 юни.

2023 © Варна е