Мобилно меню

Приемът на документи за общинските детски градини във Варна започва на 20 май

До 30 май ще се регистрират също заявления за яслените групи в градините, както и за подготвителните групи в училищата
Приемът на документи за общинските детски градини във Варна започва на 20 май

От 10:00 часа на 20 май ще бъде активна електронната система за прием в общинските детски градини, включително и за яслените групи към тях, съобщиха от Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. В същия срок документи ще се подават и за подготвителните групи в училищата. Заявленията ще се регистрират в срок до 23:59 часа на 30 май. Резултатите от трите класирания ще бъдат обявени съответно на 03 юни, 17 юни и 01 юли.

От ресорната дирекция уточняват, че водещ критерий за прием на детето е близостта на детската градина или училището до постоянния му или настоящ адрес. Спрямо този критерий, при формиране на групите, се взима под внимание и времето на уседналост на детето, за което се получават различен брой точки. За прием в първа и предучилищна група по този критерий максимум 500 точки получават децата с 2 и над 2 години уседналост. За яслите максимум точки получават децата с непроменен през последните 10 месеца адрес.

По допълнителните критерии максимум 10 точки получават децата с двама работещи или регистрирани в Бюрото по труда с право на парично обезщетение родители, близнаците, децата със заболявания, деца с един или двама починали родители. С преференции се ползват и семействата, в които един от родителите е със заболяване.  

10 точки получават и децата от многодетни семейства, настанените в приемно семейство или при роднини, под полицейска закрила и тези от специализираните институции.  10 точки по този критерий получават децата, които имат братя или сестри в същата ясла или детска градина, ако са посещавали яслените групи на същото учебно заведение, както и децата с неизвестни родители.  

Информация относно записването и електронния прием родителите могат да получат на адрес dg.uslugi.io.  На сайта е публикуван график на дейностите за прием за учебната 2024/2025 г. В рубриката „Указания“ родителите могат да намерят най-често задаваните въпроси и отговори относно приема, както и телефони за връзка с експерти от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

След приключване на електронния прием в рубриката „Актуално“ на електронния регистър ще бъдат обявявани регулярно свободните места за всички възрасти. За тях родителите ще имат възможност да кандидатстват на място в желаната детска градина. Класирането на приетите деца е по входящ номер. В системата dg.uslugi.io електронно ще се регистрират заявления за учебната 2024/2025г.

2024 © Варна е

За трето класиране: 289 са свободните места в детските градини във Варна

Те са в 32 общински детски градини, а системата за прием отваря на 25 юни
За трето класиране: 289 са свободните места в детските градини във Варна

 

289 свободни места са обявени за трето класиране в общинските детски градини. След анализ на данните от първите две класирания, както и възможностите на физическата среда в образователните институции и предвид социалната функция на детските градини, родителите ще имат възможност да подадат заявления за 289 места в 32 детски градини, от които 156 нови.

Така общият брой места в общинските детски градини ще достигне 2387.

Системата за прием отваря днес – 25 юни. В район "Приморски", където необходимостта е най-голяма, е разкрита нова група в ДГ "Дружба". Увеличен е броят на децата в група и в някои от градините в район "Одесос" и "Аспарухово", както и в ДГ "Иглика" във Виница. Желанието на родителите да запишат децата в най-близката детска градина по местоживеене води до неравномерното натоварване на групите и неравномерното използване на базата, например: в район "Аспарухово", в ДГ "Горска приказка" остават 18 свободни места, в район "Владислав Варненчик", в ДГ "Пламъче" – 39 свободни места, във филиала на ДГ "Теменужка" – 15 свободни места. Свободни места има и в населените места Звездица, Тополи, Константиново и Каменар.

Родителите, които желаят да се възползват от възможностите на "Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места" могат да кандидатстват за компенсация след приключване на третото класиране, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

2024 © Варна е