Мобилно меню

61 украинчета ще тръгнат в първи клас във Варна

23 украински деца са наградени с грамоти и книги по повод отличното си представяне на олимпиада по български език и история
61 украинчета ще тръгнат в първи клас във Варна

През електронната система на Община Варна за прием за учебната 2023/2024 година за подготвителни групи са кандидатствали 15 деца от Украйна, а за първи клас – 61 деца.

От края на март до юли в общински детски градини са разпределени 55 деца, като родителите на 15 от тях са подали заявления по електронен път. На децата от Украйна е предоставена равна възможност да кандидатстват за безплатни извънкласни форми за занимания по изобразително изкуство, музика, IT технологии и други в Общинския детски комплекс, както и да ползват безплатно услугите за подкрепа в Логопедичния център и в Центъра за кариерно ориентиране. Част от децата вече са участвали в националните конкурси, организирани от ОДК и от Националната астрономическа обсерватория „Николай Коперник“, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“.

23 украински деца са наградени с грамоти и книги по повод отличното си представяне на олимпиада по български език и история, част от образователния проект „Крила за нашите деца“, организиран от фондация „Адра“, с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ. 

Данните бяха изнесени по време на работна среща между кмета Иван Портних с представители на УНИЦЕФ и Фондация „Адра“ България, които изразиха благодарност за ползотворното сътрудничество, подкрепа и солидарност, от страна на Община Варна.

От дирекция „Здравеопазване“ отчетоха, че са подготвени брошури с информация за възможностите и начините за кандидатстването в детски ясли, детски кухни, за здравноосигурителните права и ползване на здравни услуги по договор с ДКЦ 1 „Св. Клементина“ с УНИЦЕФ. Разрешени са няколко индивидуални случая, свързани с тежко здравословно състояние на украински граждани– съдействие за хоспитализиране, уреждане на здравен статус, осигуряване на лекарства, съдействие за явяване на ТЕЛК и други. Специални брошури са подготвени и от дирекция „Социални дейности“ - с описание на социалните услуги, които могат да ползват лицата от украински произход на територията на община Варна, и условията за включване в тях.

По проект Общностният център за деца и семейства, които предоставят услуги за деца от 0 до 7 г. и техните семейства, към юни т. г. има сключени 8 договора за предоставяне на услугите на деца от украински произход. 36 малчугани са ползвали услугата „Здравна консултация“.

По проект „Грижа в дома в община Варна“, по който се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, има сключен договор с 1 лице от украински произход, на което се предоставя социалната услуга домашен помощник – всяка седмица по 3 часа.

Екипи от дирекциите работят с различни неправителствени организации, с БЧК - Варна, с цел решаване на различни проблеми и казуси, свързани с украинските граждани.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна

Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Според директора Ивелина Петкова ремонтните дейности няма да попречат на провеждане на учебните занятия
Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Оглед на материалната база на училища, в които от години не е правен основен ремонт, стартираха експерти от община Варна. Целта е Общината да има необходимата проектна готовност за финансиране по различни европейски и национални програми, които предстоят.

В първия ден от лятната ваканция заместник-кметът по образованието Павел Попов, директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева и началникът на отдел "Образование" Елена Кенарова посетиха Средно училище "Неофит Бозвели" в район „Младост“. Директорът Ивелина Петкова ги запозна с настоящото състояние на материалната база.

Училището е открито през 1981 година и оттогава основен ремонт не е правен.

Със средства от родители са освежени занималните на подготвителните групи. През зимата температурата е на ръба на минимума за провеждане на учебни занятия, отоплителната инсталация има нужда от ремонт, санитарните помещения в едното крило – също, както и покривът, на места - дограмата, а обзавеждането трябва да се подмени, разказа директорът на училището Ивелина Петкова. Физкултурният салон е също със сериозни течове по тавана, а столовата не може да се използва.

Общината мобилизира ресурс да се подготви ремонт на сградата на училището и постигане на безопасната ѝ експлоатация, в това число въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпност и благоустрояване на дворни пространства и др.

По думите на директора Ивелина Петкова училището може да организира учебния процес така, че евентуален ремонт да не попречи на провеждането на занятията. В СУ "Неофит Бозвели" учат деца от 1 до 12 клас в общо 34 паралелки в едносменен режим на обучение. Общият брой на служителите е 93, а на децата и учениците - 776, като броят им спрямо 2022/2023 год. бележи увеличение с 80 ученици.

2024 © Варна е