Мобилно меню

9 варненски училища кандидатстват с проекти пред МОН за обновяване на спортната си база

Общата сума на очакваното финансиране е над 4,3 млн. лв. 
9 варненски училища кандидатстват с проекти пред МОН за обновяване на спортната си база

Девет училища в община Варна имат възможност да получат финансиране от Министерството на образованието и науката за модерна спортна база. Бенефициенти по „Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“ са конкретните образователни институции. Периодът на програмата е 2024–2026 г.

За най-голяма сума – 1,5 млн. лв., кандидатства училището в с. Тополи – ОУ „Христо Смирненски“, за нов малък физкултурен салон. Сумата за дофинасиране от Общината е малко над 160 000 лв.

ОУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Черноризец Храбър“ и ОУ „Добри Войников“ в с. Каменар планират да направят основен ремонт на съществуващите физкултурни салони за по 600 000 лв. Малко над 350 000 лв. ще струва ремонтът на физкултурния салон на III ОУ „Ангел Кънчев“.

Нова спортна площадка ще се прави в СУ „Гео Милев“. Исканата сума от държавата е близо 200 000 лв. НУ „Васил Левски“ кандидатства за 100 000 лв. за основен ремонт на съществуващата спортна площадка, като училището ще съфинансира проекта със средства от собствения си бюджет.

ПГГСД „Николай Хайтов“ (Техникум по дървообработване) има проектна готовност за две спортни площадки в двора си. Гимназията има спестени над 430 000 лв. и кандидатства пред МОН за още 200 000 лв.

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ е готова с проект за подобряване на спортната си база на открито и кандидатства за 200 000 лв.

Точната сума, за която варненските училища кандидатстват пред МОН, е 4 350 424 лв. Общината ще подкрепи финансово с още 160 763 лева, отбеляза заместник-кметът по образование Павел Попов, като добави, че общината съдейства в процеса за подобряване на спортната култура и физическото възпитание и за изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база. Очакваните резултати са насърчаване на физическата активност и подкрепа на децата, както и понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система, допълни още Попов.

2024 © Варна е

За второ класиране: 510 са свободните места за първи клас във Варна

Заявления се подават до 12 юни
За второ класиране: 510 са свободните места за първи клас във Варна

510 са свободните места за прием в първи клас в общинските училища във Варна за второ класиране. Подаването на заявления започна от 7 юни. За второ класиране родителите може да кандидатстват само за училища, за които имат обявени свободни места. Те може да бъдат видяни в електронната платформа за прием на адрес school.uslugi.io в рубрика „Класирания - свободни места“.

До 12 юни включително системата е активна за регистриране на нови заявления. Те са за деца, които не са кандидатствали до момента; за деца, които са били класирани на първо класиране, но не са записани в училище, може да се прави и редакция на заявленията на децата, които са останали некласирани на първия етап.  

Община Варна припомня на родителите, че след като излязат резултатите от класирането, детето е необходимо да бъде записано в училището, в което е прието. За целта трябва да се представи удостоверение за училищна готовност. В противен случай детето не се счита за записано и мястото за училището остава свободно.

2024 © Варна е