Мобилно меню

9 варненски училища кандидатстват с проекти пред МОН за обновяване на спортната си база

Общата сума на очакваното финансиране е над 4,3 млн. лв. 
9 варненски училища кандидатстват с проекти пред МОН за обновяване на спортната си база

Девет училища в община Варна имат възможност да получат финансиране от Министерството на образованието и науката за модерна спортна база. Бенефициенти по „Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“ са конкретните образователни институции. Периодът на програмата е 2024–2026 г.

За най-голяма сума – 1,5 млн. лв., кандидатства училището в с. Тополи – ОУ „Христо Смирненски“, за нов малък физкултурен салон. Сумата за дофинасиране от Общината е малко над 160 000 лв.

ОУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Черноризец Храбър“ и ОУ „Добри Войников“ в с. Каменар планират да направят основен ремонт на съществуващите физкултурни салони за по 600 000 лв. Малко над 350 000 лв. ще струва ремонтът на физкултурния салон на III ОУ „Ангел Кънчев“.

Нова спортна площадка ще се прави в СУ „Гео Милев“. Исканата сума от държавата е близо 200 000 лв. НУ „Васил Левски“ кандидатства за 100 000 лв. за основен ремонт на съществуващата спортна площадка, като училището ще съфинансира проекта със средства от собствения си бюджет.

ПГГСД „Николай Хайтов“ (Техникум по дървообработване) има проектна готовност за две спортни площадки в двора си. Гимназията има спестени над 430 000 лв. и кандидатства пред МОН за още 200 000 лв.

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ е готова с проект за подобряване на спортната си база на открито и кандидатства за 200 000 лв.

Точната сума, за която варненските училища кандидатстват пред МОН, е 4 350 424 лв. Общината ще подкрепи финансово с още 160 763 лева, отбеляза заместник-кметът по образование Павел Попов, като добави, че общината съдейства в процеса за подобряване на спортната култура и физическото възпитание и за изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база. Очакваните резултати са насърчаване на физическата активност и подкрепа на децата, както и понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система, допълни още Попов.

2024 © Варна е

С “Анкети за учене” учителите ще следят за индивидуалните нужди и интереси на учениците

Софтуерът е разработен специално за платформата и е с безплатен достъп
С “Анкети за учене” учителите ще следят за индивидуалните нужди и интереси на учениците

В съвременния свят все повече се говори за персонализирано обучение и за нуждата училищното образование да познава по-добре индивидуалните нужди и интереси на учениците. 

Платформата "Анкети за учене" е първият инструмент в България, позволяващ на учителите да провеждат с учениците си анкети, да проследяват напредъка на възпитаниците си и да сравняват уменията им с уменията на връстниците им от цялата страна.

Тя помага на учителите да открият реалните нужди на учениците си и да работят целенасочено за развитието на уменията им.

“Основната цел на платформата е да даде възможност на учителите да развиват различни умения на учениците си, базирайки се на данни за текущото ниво на развитие. Уменията за учене и емоционалната интелигентност са ключови компетентности на 21. век и е важно учителите да работят целенасочено с учениците си за тяхното подобряване” - споделя Мариян Ранков, ръководител на програма “Учим заедно” на Фондация “Заедно в час”, в рамките на която е създадена платформата. 

Освен за развитие на уменията на учениците платформата е ценен инструмент за анализ на преподавателските умения на учителите. Чрез анкетата “7 сили на учителя” преподавателите могат да събират два пъти в година обратна връзка за своята работа и да анализират 7 показателя за добра учителска практика. 

Платформата е създадена по програма „Учим заедно” на Фондация „Заедно в час” и реализирана с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Партньори в реализирането на проекта са Институт за изследвания в образованието, студио Appolica и образователният сайт prepodavame.bg. 

2024 © Варна е