Мобилно меню

Безплатни занимания за деца през лятната ваканция осигурява община Варна

Предлага се образователна подкрепа, както и развитие на интересите в сферата на науката, изкуството и спорта
Безплатни занимания за деца през лятната ваканция осигурява община Варна

За поредна година година Община Варна организира безплатни летни занимания в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и неправителствени организации, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности".

В част от училищата за бъдещи първокласници има осигурени подготвителни занимания, а учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал, имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози. Сформирани са и групи за занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др.

Наситена е и програмата на Общинския детски комплекс, Обсерваторията и Центъра за кариерно ориентиране.

Както всяка година са осигурени психологични и кариерни консултации за деца, родители и млади хора.

Консултациите са финансирани от Община Варна и се предоставят от психолозите в Общински център за психологична подкрепа към дирекция "Образование и младежки дейности".

Подробности за летните програми за деца и ученици, може да се намерят на интернет страниците на образователните институции и в сайта на Община Варна: 

2023 © Варна е

Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Според директора Ивелина Петкова ремонтните дейности няма да попречат на провеждане на учебните занятия
Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Оглед на материалната база на училища, в които от години не е правен основен ремонт, стартираха експерти от община Варна. Целта е Общината да има необходимата проектна готовност за финансиране по различни европейски и национални програми, които предстоят.

В първия ден от лятната ваканция заместник-кметът по образованието Павел Попов, директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева и началникът на отдел "Образование" Елена Кенарова посетиха Средно училище "Неофит Бозвели" в район „Младост“. Директорът Ивелина Петкова ги запозна с настоящото състояние на материалната база.

Училището е открито през 1981 година и оттогава основен ремонт не е правен.

Със средства от родители са освежени занималните на подготвителните групи. През зимата температурата е на ръба на минимума за провеждане на учебни занятия, отоплителната инсталация има нужда от ремонт, санитарните помещения в едното крило – също, както и покривът, на места - дограмата, а обзавеждането трябва да се подмени, разказа директорът на училището Ивелина Петкова. Физкултурният салон е също със сериозни течове по тавана, а столовата не може да се използва.

Общината мобилизира ресурс да се подготви ремонт на сградата на училището и постигане на безопасната ѝ експлоатация, в това число въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпност и благоустрояване на дворни пространства и др.

По думите на директора Ивелина Петкова училището може да организира учебния процес така, че евентуален ремонт да не попречи на провеждането на занятията. В СУ "Неофит Бозвели" учат деца от 1 до 12 клас в общо 34 паралелки в едносменен режим на обучение. Общият брой на служителите е 93, а на децата и учениците - 776, като броят им спрямо 2022/2023 год. бележи увеличение с 80 ученици.

2024 © Варна е