Мобилно меню

Обучение за климатичните промени ще преминат над 200 ученици във Варна

Занятията ще се проведат с помощта на специално разработен онлайн симулатор
Обучение за климатичните промени ще преминат над 200 ученици във Варна

Над 200 ученици между 8 и 12 клас във Варна ще преминат през обучение за климатичните промени през учебната 2023/2024 г. Заниманията са организирани от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

С помощта на специално разработения глобален онлайн симулатор – EnROADS, учениците ще се запознаят с влиянието на човешката дейност върху климата.

„Мисията ни е да въведем онлайн симулатора в учебните програми в училищата във Варна. Ще обучим над 20 учители да работят с образователния софтуер, който след това ще приложат в преподавателската си практика в часовете по география, химия, биология или в часа на класния ръководител“, заяви Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие.

"За да разберат повече ученици как решенията им влияят върху ефектите от глобалното затопляне, ще подготвим видео учебно съдържание по темата и допълнителни онлайн информационни материали“

Всяко варненско училище, което желае да включи свои ученици в инициативата, може да направи заявка до 15 септември на info@ecovarna.info.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие има дългогодишен опит в работата и обучението на местни общности и младежи по проблемите на опазването на околната среда.

2023 © Варна е

Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Според директора Ивелина Петкова ремонтните дейности няма да попречат на провеждане на учебните занятия
Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Оглед на материалната база на училища, в които от години не е правен основен ремонт, стартираха експерти от община Варна. Целта е Общината да има необходимата проектна готовност за финансиране по различни европейски и национални програми, които предстоят.

В първия ден от лятната ваканция заместник-кметът по образованието Павел Попов, директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева и началникът на отдел "Образование" Елена Кенарова посетиха Средно училище "Неофит Бозвели" в район „Младост“. Директорът Ивелина Петкова ги запозна с настоящото състояние на материалната база.

Училището е открито през 1981 година и оттогава основен ремонт не е правен.

Със средства от родители са освежени занималните на подготвителните групи. През зимата температурата е на ръба на минимума за провеждане на учебни занятия, отоплителната инсталация има нужда от ремонт, санитарните помещения в едното крило – също, както и покривът, на места - дограмата, а обзавеждането трябва да се подмени, разказа директорът на училището Ивелина Петкова. Физкултурният салон е също със сериозни течове по тавана, а столовата не може да се използва.

Общината мобилизира ресурс да се подготви ремонт на сградата на училището и постигане на безопасната ѝ експлоатация, в това число въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпност и благоустрояване на дворни пространства и др.

По думите на директора Ивелина Петкова училището може да организира учебния процес така, че евентуален ремонт да не попречи на провеждането на занятията. В СУ "Неофит Бозвели" учат деца от 1 до 12 клас в общо 34 паралелки в едносменен режим на обучение. Общият брой на служителите е 93, а на децата и учениците - 776, като броят им спрямо 2022/2023 год. бележи увеличение с 80 ученици.

2024 © Варна е