Мобилно меню

Панорама на средното образование ще се проведе във Варна

29 училища ще се включат в инициативата, която ще се проведе на 8 и 9 май в Юнашкия салон
Панорама на средното образование ще се проведе във Варна

Панорама на средното образование ще се проведе на 8 май от 10 ч. до 18 ч. и на 9 май от 10 ч. до 17 ч. в Юнашкия салон. Организатор е дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, със съдействието на Регионалното управление по образование и Центъра за кариерно ориентиране.

Във форума ще участват професионални и профилирани гимназии, средни училища, както и фирми – работодатели, които инвестират в обучението на ученици, като осигуряват производствени практики в реална работна среда.

Традиционно събитието представя актуалните профили и професии в средното образование за предстоящата учебна година пред кандидат-гимназисти и техните родители. Целта е да подпомогне учениците от седми клас при избора на училище чрез предоставяне на информация за възможностите за продължаване на образованието в гимназиален етап. 

Специалностите от професии и профили, включени в държавния план-прием за предстоящата 2024/2025 учебна година ще представят:      

 • Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм. Ив. Менделеев"
 • Професионална гимназия по електротехника
 • Професионална гимназия по текстил и моден дизайн
 • Спортно училище „Георги Бенковски“
 • Средно училище "Елин Пелин"
 • Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"
 • Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"
 • Първа езикова гимназия
 • Средно училище "Димчо Дебелянов"
 • Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
 • Професионална техническа гимназия
 • Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"
 • Средно училище "Гео Милев"
 • Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"
 • Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"
 • Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин”
 • Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"
 • ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"
 • Средно училище "Неофит Бозвели"
 • Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"
 • Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“
 • Средно училище „П. Кр. Яворов”
 • Средно училище „Любен Каравелов”
 • Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“
 • Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
 • Седмо средно училище "Найден Геров"
 • Национално училище по изкуствата „Добри Христов“
 • Частно средно училище "Аз съм българче"

2024 © Варна е снимка: Пресцентър Община Варна, архив

Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Според директора Ивелина Петкова ремонтните дейности няма да попречат на провеждане на учебните занятия
Ремонт на СУ "Неофит Бозвели" планира община Варна

Оглед на материалната база на училища, в които от години не е правен основен ремонт, стартираха експерти от община Варна. Целта е Общината да има необходимата проектна готовност за финансиране по различни европейски и национални програми, които предстоят.

В първия ден от лятната ваканция заместник-кметът по образованието Павел Попов, директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева и началникът на отдел "Образование" Елена Кенарова посетиха Средно училище "Неофит Бозвели" в район „Младост“. Директорът Ивелина Петкова ги запозна с настоящото състояние на материалната база.

Училището е открито през 1981 година и оттогава основен ремонт не е правен.

Със средства от родители са освежени занималните на подготвителните групи. През зимата температурата е на ръба на минимума за провеждане на учебни занятия, отоплителната инсталация има нужда от ремонт, санитарните помещения в едното крило – също, както и покривът, на места - дограмата, а обзавеждането трябва да се подмени, разказа директорът на училището Ивелина Петкова. Физкултурният салон е също със сериозни течове по тавана, а столовата не може да се използва.

Общината мобилизира ресурс да се подготви ремонт на сградата на училището и постигане на безопасната ѝ експлоатация, в това число въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпност и благоустрояване на дворни пространства и др.

По думите на директора Ивелина Петкова училището може да организира учебния процес така, че евентуален ремонт да не попречи на провеждането на занятията. В СУ "Неофит Бозвели" учат деца от 1 до 12 клас в общо 34 паралелки в едносменен режим на обучение. Общият брой на служителите е 93, а на децата и учениците - 776, като броят им спрямо 2022/2023 год. бележи увеличение с 80 ученици.

2024 © Варна е