Мобилно меню

Рокфест с благотворителна кауза се проведе в Аспаруховия парк

По време на тридневното събитие бяха набирани средства за онкоболни деца
Рокфест с благотворителна кауза се проведе в Аспаруховия парк

Тридневен фестивал "Varna Rock Adventure" с вход свободен се проведе от 12 до 14 август в Аспаруховия парк. Хиляди фенове се събраха за да чуят изпълненията на Фондацията, Сигнал, Васко Кръпката, Милена Славова, Intelligent music project, SEVI, TORNADO, Джанго Зе, Symbolic и др. Събитието се организира от Мотоклуб "Братя във вятъра" със съдействието на Община Варна.  

По време на тридневното събитие с благотворителна кауза, бяха набирани средства за онкоболни деца, които се лекуват в Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ "Света Марина" във Варна. Средствата ще се изразходват за закупуването на консумативи и болнична апаратура, които не се осигуряват от Здравната каса, но са изключително важни в процеса на лечение и възстановяване.

2023 © Варна е снимки: Varna Rock Adventure

Започна кандидатстването за услугата “Безплатен обяд”

Ще могат да се възползват 300 лица от уязвимите групи, живеещи на територията на районите "Одесос" и "Приморски"
Започна кандидатстването за услугата “Безплатен обяд”

Започна приемът на документи, в район "Одесос“ и "Приморски", за получаване на храна от обществената трапезария. От безплатната услуга, предоставена от Община Варна, имат право да се възползват лица, които се затрудняват самостоятелно да задоволяват основни жизнени потребности. Капацитетът на услугата е 300 лица с постоянен адрес на територията на един от двата района. 

Социалната услуга осигурява топла храна всеки делничен ден по разнообразно меню (супа, основно ястие и четвърт хляб на човек), което се приготвя от квалифициран персонал и отговаря на всички необходими хигиенни и хранителни стандарти. 

Възможност да ползват социалната трапезария имат граждани от следните целеви социални групи: 

 • Лица с месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица, чиито месечни доходи не надвишават 110% от линията на бедност или 578,60 лв.;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • Самотно живеещи лица, които получават минимални пенсии;
 • Граждани на трети страни по смисъла на ал.1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
 • Лица, поставени под карантина;
 • Лица, завърнали се от други държави и останали без работа и без доход;
 • Лица от други уязвими групи по преценка на комисията в районите.

Желаещите да участват в програмата трябва да попълнят пакет документи за кандидатстване, който включва:

 • Заявление за кандидатстване по образец (на място в сградите на администрацията на район „Приморски“ или район „Одесос“); 
 • Документ за самоличност (за справка);  
 • Документи, доказващи статуса на лицето или семейството. 

Трапезарията ще предоставя разнообразно меню през делничните дни 

Попълнените формуляри за кандидатстване заедно с приложените документи трябва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в центъра за административно обслужване на съответната районна администрация. 

Приемът на документи ще продължи до запълване на капацитета на услугата. След окончателното одобрение на поименните списъци с кандидатите представител на съответната районна администрация уведомява лицата за мястото на предоставяне на услугата и датата, от която започва реализирането на дейността. 

Същата услуга се осигурява и за нуждаещите се в другите три района на града.

Лицата от уязвимите групи в район „Аспарухово“ ползват подобна услуга по проект „Топъл обяд“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане.

Лицата от район „Младост“ и район „Владислав Варненчик“ ползват обществена трапезария, предоставяна от услугата "Домашен социален патронаж".  

2024 © Варна е