Мобилно меню

МРРБ: Настилката на Крайбрежната алея не е за автомобили!

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството са изпратили жалби срещу заповеди на областния управител на Варна
МРРБ: Настилката на Крайбрежната алея не е за автомобили!

В Административния съд във Варна е постъпила жалба от държавата, представлявана от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството срещу Заповеди на Областния управител на област с административен център Варна от 7 и 8 юни тази година. Искането е съдът да прогласи нищожността на обжалваните заповеди и алтернативно да бъдат отменени.

С цитираните процесни заповеди Областният управител отменя негова заповед от 2О22 г. за спиране достъпа на МПС на Крайбрежната алея и нарежда административната преписка да бъде изпратена на Кмета на Община Варна, който да се произнесе незабавно, като създаде съобразена със закона и безопасна за всички участници в движението (пешеходци, велосипедисти и ППС) организация на движението по „Крайбрежната алея“.

Според жалбоподателя е безспорно обстоятелството, че бетоновата настилка на дамбата не е оразмерена за подвижни товари на моторни превозни средства и в МРРБ не е постъпвала преписка за издаване на предварително съгласие за инвестиционно намерение, свързано с реализиране на улица върху дамбата. В жалбата се твърди, че заповедите на Областния управител са издадени в противоречие с материалноправните норми, административнопроизводствените правила и с целта на закона и се иска съдът да извърши проверка на законосъобразността на оспорените административни актове и да ги отмени.

2023 © Варна е

Варненци се жалват от проблеми с паркирането

Трудности се срещат във всички райони на града предвид нарасналите нужди от паркоместа
Варненци се жалват от проблеми с паркирането

Община Варна ще засили проверките за нерегламентирано паркиране на автомобили по и в близост до велоалеите. Това стана ясно след сигнал по време на приемния ден на кмета Благомир Коцев. По думите на граждани чести нарушения има на алеята за велосипеди в близост до стадион "Спартак", по протежението на бул. "В. Левски". Те поискаха при възможност велоалеята да бъде отделена с делиниатори или да бъде маркирана в цвят. От администрацията посочиха, че "Общинска полиция" и сега контролира отсечката, но въпреки това там често се наблюдават нарушения.  

Други граждани поискаха ул. "Д-р Стоян Златаров" да стане еднопосочна и живущите да имат възможност да паркират в едната лента на пътното платно. Недостигът на паркоместа се е усетил, след като два нови парцела по улицата се застрояват. Идеята е да се промени статутът на улицата, а движението по съседната да е в обратна посока. От дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" поеха ангажимент, да прегледат точните габарити на платното, както и да изследват интензитета на движение на автомобили. След това  ще се организира работна среща, в която ще се поканят заинтересованите лица и ще се предложат решения.

По време на приемния ден беше повдигнат и въпросът за свободния достъп на граждани до стадиона в близост до спортен комплекс "Локомотив", както и за неправилното паркиране около него. По случая общинското предприятие "Спорт Варна" ще направи проверка.  

Живущи на ул. "Васил Петлешков" в район "Приморски" поискаха да бъдат изградени нови 20 паркоместа, предвид нарасналите нужди на района. По думите им те са били заложени при ремонтни дейности там, но не са били реализирани. Общински експерти ще направят проверка на място, за да преценят дали да се изградят паркоместа на тревна фуга. Успоредно с това ще се търсят и възможности за финансиране, тъй като средствата по проекта са изчерпани. От ресорната дирекция се ангажираха още да съдействат за изграждането на изкуствени неравности по улицата с цел да се ограничи скоростта на преминаване на автомобилите.

Собственици на имоти в местност "Карантината" изложиха аргументите си против строеж на голяма жилищна сграда в района. Те се притесняват, че може да бъде издадено разрешение за строеж без необходимата екологична оценка, а по думите им имотът попада в "Натура 2000". Подали сме сигнали до всички заинтересовани институции, посочиха гражданите. От общинската администрация поискаха да се запознаят с изходните данни по случая и да потърсят становище на "Геозащита" и други институции.

Живущи в района на ул. "Топола" и ул. "Чинар" се жалваха, че вече 10 години живеят на улица, която е неасфалтирана. По силата на тристранен договор от 2015 г. между инвеститора, Община Варна и фирмата – изпълнител, строителят е трябвало да асфалтира улицата, но не е изпълнил ангажимента си. Община Варна ще направи проверка по случая. Със съдействието и на районното кметство „Младост“ ще се търсят варианти да се направи текущ ремонт или да се потърсят възможности за цялостно изграждане.

2024 © Варна е