Мобилно меню

Набират кандидати за приемни семейства във Варна

Вижте на какви критерии трябва да отговарят кандидатите за приемни родители
Набират кандидати за приемни семейства във Варна

Община Варна съвместно с Агенцията за социално подпомагане започват кампания за набиране на приемни семейства под надслов „Стани приемен родител, дари обич на дете“.

От страна на Община Варна кампанията се провежда по инициатива на заместник-кмета по социалните въпроси и здравеопазването Снежана Апостолова

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете.

Тя е поемане на отговорност за живота, здравето и възпитанието на детето, без придобиване на родителски права. Приемният родител трябва да е добре информиран какво представлява тя, за да е сигурен в решението си и в собствените си възможности. Той трябва да прояви любов, търпение и толерантност към детето, за което е отделил време и място в живота си, обясняват експертите.

Основна цел на кампанията е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Дейностите по кампанията включват набиране, оценяване и утвърждаване на кандидатите за приемни семейства, обучение и  взаимно адаптиране, а впоследствие и настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, както и осигуряване на подкрепа и наблюдение от социалните работници. 

Кандидатите за приемни родители трябва да отговарят на следните критерии:

  • Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца;
  • Да притежават минимум образователен ценз – основно образование;  
  • Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило;
  • Да не са поставени под запрещение;
  • Да не са с ограничени или отнети родителски права;
  • Да могат да осигурят подходящи материални условия за  отглеждането и възпитанието на дете;
  • Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;
  • Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето;
  • Да бъдат готови да си партнират със социалните работници от различни институции в процеса на оценяване и след настаняването на детето.

При избора на приемни родители от значение е и нагласата на останалите членове на семейството. Кандидатите за професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдена програма от Министерството на труда и социалната политика. Периодът за утвърждаване на кандидат-приемен родител включва: проучване и оценката на кандидатите за приемно семейство в рамките на 4 до 6 календарни месеца от датата на подаденото заявление по местоживеене, както и обучение. За дейността е предвидено месечно финансово възнаграждение.

Лицето, което желае да стане приемен родител, подава „Заявление за полагане на приемна грижа“ по образец до доставчика  – Община Варна. Заявлението се адресира до кмета на Община Варна, а документите се подават в информационния център или деловодството на общината. 

Когато кандидатът е от друго населено място, подава заявление по образец до кмета на съответната община по местоживеене. Необходимо условие е общината да бъде партньор по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, Компонент 1. 

За повече информация: Снежана Борисова – началник на Областния екип за приемна грижа -  0889 305 556.

2024 © Варна е

Засилват полицейското присъствие във Варна по баловете

Инспектори от Пътна полиция вече влизат във варненските училища и напомнят на абитуриентите, въпреки празника, да бъдат внимателни
Засилват полицейското присъствие във Варна по баловете

Инспектори от „Пътна полиция“ при ОДМВР Варна влизат в класните стаи със съвети за безопасно шофиране по време на абитуриентските празници.

Служителите на реда обръщат сериозно внимание на тежките пътни злополуки по вина на водачи, превозващи абитуриенти, управление на автомобили с превишена скорост или чрез извършване на опасни маневри; отнемане на предимство, преминаване при червен сигнал на светофара; неправилно превозване на пътници (показващи се от прозорците и люковете на автомобилите или седнали върху рамките на вратите); возене на повече пътници от броя на местата за сядане в автомобилите; управление от неправоспособни и употребили алкохол водачи; подаване на неразрешени светлинни и звукови сигнали и агресивно поведение към останалите участници в движението.

Целта на пътните полицаи е да дадат знания на учениците, да засилят чувството им за отговорност и да обърнат сериозно внимание на необратимите последствия, сядайки зад волана след употреба на алкохол или наркотици, управлявайки МПС с превишена и несъобразена скорост.

По време на абитуриентските тържества ОДМВР Варна ще засили присъствието на полицейските патрули с цел недопускане на инциденти при организиране придвижването на празнуващите. Със заповед на Старши комисар Андрей Ангелов ще се извършва ефективен контрол на място, по рисковите маршрути с очаквано интензивно движение на абитуриенти, придружаващите ги и след приключване на тържествата, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Варна.

2024 © Варна е