Мобилно меню

Над 60 инфраструктурни проекти се изпълняват във Варна

Те касаят обновяване на 8 междублокови пространства, основен ремонт на 30 улици, разширение на зелената зона, изграждане на нови паркоместа, ремонт на сградата на Филиала на театъра, изграждане на две нови детски градини и пристройка на СУ „Найден Геров“ и проектиране на новата сграда на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в няколко училища и детски градини
Над 60 инфраструктурни проекти се изпълняват във Варна

Над 60 инфраструктурни проекта с осигурено финансиране от Община Варна се изпълняват в момента на територията на града или предстои да започнат. Това сочи справка на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Проектите са за обновяване на 8 междублокови пространства, от които 3 в район „Младост“, 1 в „Одесос“, 1 в „Аспарухово“ и 3 във „Владислав Варненчик“;

Основен ремонт на 30 улици, разширение на зелената зона, изграждане на стотици нови паркоместа, ремонт на сградата на Филиала на театъра, изграждане на две нови детски градини и пристройка на СУ „Найден Геров“ и проектиране на новата сграда на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“;

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Йордан Йовков" и детска градина №17 „Д-р Петър Берон“, на два нови корпуса на ОУ „Добри Чинтулов“ и СУ за ХНИ "Константин Преславски“ и ремонт на Средношколско общежитие „Михаил Колони“и други.

I Проектите, които са в ход и трябва да бъдат продължени:

1. Обновяване на междублокови пространства и обхваща 8 обекта, от които 3 в район „Младост“, 1 в „Одесос“, 1 в „Аспарухово“ и 3 във „Владислав Варненчик“:

 • ЖК. "Възраждане" III м. р. - между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март" , район „Младост“
 • ЖК "Младост" II м. р. - между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра", район „Младост“
 • Карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"- Район Одесос
 • Междублоково пространство, заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул. "Стара Загора" по плана на 27-ми м. р., район „Аспарухово“
 • Благоустрояване в част от 15 м. р. - пространството между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина“, район „Младост“
 • Пространството между от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул. "Боян Илиев", район „Владислав Варненчик“
 • Междублоково пространство, затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин" – район „Владислав Варненчик“
 • II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“ - I етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о. т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“ – район Владислав Варненчик

2. Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна:

 • Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна
 • Основен ремонт на ул. "Орфей" по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна
 • Основен ремонт на ул. "Зевс", по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна
 • „Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна”
 • Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна”
 • Реконструкция на бул. „Атанас Москов“ в участъка от път I-2 до ул. „Кольо Фичето“
 • Реконструкция на бул. „Девня“ от бул. „Ат. Москов“ до бул. „Република“;
 • Основен ремонт на бул. "Девня" от бул. "Васил Левски" до ул. "Преслав", по плана на район Одесос, гр. Варна - Етап 1
 • Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка "Обръщач Черноморец", гр. Варна ЕТАП 1
 • Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна
 • Основен ремонт на ул. "Кап. I-ви ранг Георги Купов", кв. Галата, гр. Варна
 • Основен ремонт на ул. "Цариброд", в участъка от ул. "Ал. Дякович" до ул. "Дунав" по плана на 7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

 3. Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в Община Варна свързани с проект на ВиК Варна по ОП „Околна среда“

 • Основен ремонт на бул. "Христо Смирненски" от ул. "Прилеп" до бул. "Осми приморски полк", по плана на район Приморски, гр. Варна*
 • Реконструкция на ул. „Прилеп” - от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина
 • Основен ремонт на ул. "Мир" - от ул. "Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия №32, р-н "Приморски";
 • Основен ремонт на ул. "Арх. Манол Йорданов",  в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м.р. ,
 • Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен възел с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов", по плана на СО "Ален мак", гр. Варна - I-ви етап*
 • Основен ремонт на ул. "Проф. Петър Ников" в участъка от ул. "Петър Попов" до ул. "Боян Бъчваров", по плана на СО "Ален мак";
 • Основен ремонт на ул. "Инж. Цаню Цанев"  в участъка от ул. "Янко Славчев" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален мак";
 • Основен ремонт на ул. "Янко Славчев" от спирка "Варненски свободен университет" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален мак";

4. Разширение на зоната за платено улично паркиране – т.нар. „зелена зона“

5. Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища  (2020-2022)“ и бюджет на  Община Варна :

 • Изграждане на Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул.Царевец №1
 • Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство на ул.“Хъшове” №2;
 • Изграждане на нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", находяща се в УПИ II -"за детска градина", кв. 36, по плана на с. Тополи 

6. Ремонт, реконструкция и модернизация на Филиала на Театрално-музикален продуцентски център-Варна.

II Проекти, за които има осигурено финансиране от Община Варна и трябва да започнат строително-монтажните работи:

В район „Вл. Варненчик”:

 • Основен ремонт на бул. "Янко Мустаков" от бул. "Света Елена" до бул. "Константин и Фружин"
 • Основен ремонт на ул. "Георги Минков" от бул. "Света Елена" до ул. "Антон Франгя"
 • Основен ремонт на ул. "6-ти септември" от бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р.,
 • Основен ремонт на ул. "Асен Разцветников" от бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р.,

В район „Младост”:

 • Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Вл. Варненчик" до бул. "Д-р Атанас Москов" по плана на ЗПЗ, гр. Варна
 • Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул. "Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен подлез при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение - автомобилен надлез над Елпромско дере, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
 • Основен ремонт на ул. "Поп Димитър" от бул. "Цар Освободител" до о. т. 255, по плана на ж. к. "Възраждане" 3-ти м. р.,
 • Основен ремонт на ул. "Петко Стайнов", по плана на 26-ти м. р.
 • Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и улица от о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26-ти м. р.
 • Основен ремонт на ул. "Мечтание" от ул. "Васил Чекаларов" до улица западно от парк "Младост", по плана на ж. к. "Младост" 1-ви м. р.,

В район „Приморски”:

 • Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул. "Генерал Колев" до ул. "Любен Каравелов" и ул. "Никола Михайловски" от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Друмев"
 • Основен ремонт на ул. "Никола Й. Вапцаров"
 • Основен ремонт на ул. "Евлоги Георгиев" от бул. "Хр. Смирненски" до ул. "Арх. П. Момилов", по плана на 24-ти м. р.,
 • Основен ремонт на ул. "Д-р Янаки Богданов", в участъка от бул. "Княз Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян", по плана на ж. к. "Свети Никола",
 • Основен ремонт на общински път VAR1082 от км. 0+000 (кръстовище с път I-9) до км. 1+700 (кръстовище при комплекс "Ривиера"), по плана к. к. "Златни пясъци"

 В с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

 • Основен ремонт на ул. "Кестен", по плана на с. Тополи,
 • Основен ремонт на ул. "Чинар", по плана на с. Тополи,
 • Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р Атанас Липов"), с. Тополи
 • Основен ремонт на път VAR1085 до вход с. Звездица,
 • Основен ремонт на път VAR 2033 от кръстовище с VAR2028 до кръстовище с ул. "Цар Симеон I", с Каменар
 • Основен ремонт на ул. "Цар Симеон I" от ул. "Цар Асен" до "Общински приют за безстопанствени кучета"-гр. Варна, по плана на с. Каменар, община Варна*

III Предстои подписване на договора за изграждане на новата сграна на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

IV Проекти с осигурено финансиране, за които предстои избор на изпълнител :

„Модернизация на образователна среда”, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), за сновен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради :

 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий
 • ОУ „Добри Чинтулов“
 • ОУ „Йордан Йовков"
 • Детска градина №17 „Д-р Петър Берон“
 • „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на  обект „Нова сграда –корпус към ОУ „Добри Чинтулов”
 • „Изпълнение на строително монтажни работи на  обект „Сграда за спорт и танци"- етап I и топла връзка – етап II към СУ за ХНИ "Константин Преславски",
 • „Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколско общежитие „Михаил Колони“.
2023 © Варна е

Ремонтират пътната настилка на Аспаруховия мост

Тази седмица се очаква да започне и ремонтът на бул. "Цар Освободител"
Ремонтират пътната настилка на Аспаруховия мост

От 8:00 часа на 18 юни, вторник, започват ремонтно-възстановителни дейности по участъци с нарушена пътна настилка на Аспаруховия мост. Дейностите ще започнат по източното платно (посока Бургас - Варна). За целта ще бъде въведена временна организация на движението, съобщават от община Варна. Ремонтните дейности ще продължат и на 19 юни, сряда, също от 8:00 часа, когато ще се работи по западното платно (посока Варна - Бургас).

Рехабилитация на пътната инфраструктура се извършва в целия град.

В район "Приморски" около 46% от настилката, която ще се ремонтира е фрезована, а 33% вече и изпълнена. В момента се работи по улиците "Селиолу", "Н. Геров", "М. Лазаров" и други, отчетоха от районното кметство. Около 30% от ремонтните дейности в район "Младост" също са изпълнени. Запълват се дупките по улицата, която е най-тежко състояние – ул. "Вяра". Една трета от рехабилитация в район "Вл. Варненчик" също е приключила. Тази седмица се очаква да започне и ремонтът на бул. "Цар Освободител", който също е в недобро състояние. Предстоят да започнат ремонтните дейности в район "Одесос".

До края на месеца ще бъде временно спрян за срок от две седмици светофарът откъм локалното платно паралелно на бул. "Княз Борис I" преди кръговото на "Почивка" (посока от курортните комплекси към центъра на Варна). На същия светофар ще бъдат поставени пътни бордюри – тип делиниатори, забраняващи левия завой за пътуващите от Варна автомобили в посока курортните комплекси по ул. "Янаки Богданов". Достъпът към улицата ще се осъществява с обратен завой на следващото кръгово кръстовище.

2024 © Варна е