Мобилно меню

Нова електроразпределителна мрежа за над 270 хиляди лева е изградена във варненски местности

Инвестиции за подобряване качеството на електрозахранване са направени в местност "Боровец Юг" и селищните образувания "Зеленика" и "Акчелар"
Нова електроразпределителна мрежа за над 270 хиляди лева е изградена във варненски местности

Нова електроразпределителна мрежа на обща стойност над 270 хиляди лева е изградена в крайградски райони на Варна от Електроразпределение Север с цел подобряване качеството на електрозахранване на потребителите.

В селищно образувание „Зеленика“ вложените над 2000 метра усукан изолиран проводник както и 1000 метра кабел ниско напрежение ще повишат сигурността на доставяната до клиентите в местността електроенергия. При изпълнението на проекта, чиято стойност е над 100 хиляди лева, са поставени 53 нови стоманобетонни стълба, монтирани са 3 кабелни кутии и един нов кабелен шкаф тип ШК-7.

В местност „Боровец Юг“, разположена в близост до селищно образувание „Зеленика“, е изградена нова кабелна електропроводна линия 0,4 kV с обща дължина на изолирания проводник от близо 4000 метра. Той е монтиран върху 45 стоманобетонни и 45 стоманотръбни стълба. Допълнително е вложен близо 1000 метра кабел ниско напрежение. Инвестицията в СО „Боровец Юг“ възлиза на 140 000 лева.

Третият завършен обект в крайградската част на Варна е за изграждане на нов кабелен електропровод ниско напрежение и удължаване на съществуваща въздушна мрежа с влагане на 710 метра усукан изолиран проводник и 13 нови стоманобетонни стълба в селищно образувание „Акчелар“.

През последните години се наблюдава тенденция на усилено застрояване и разширяване на вилните зони около град Варна и ЕРП Север насочва приоритетно усилия за осигуряване на надеждно електроснабдяване в тези местности, както и за присъединяване на нови обекти. Новоизградената електроразпределителна мрежа е съобразена с географските и климатичните особености на района, като целта е да се намалят до минимум рисковете от възникване на аварии дори и през зимния сезон.

2023 © Варна е / снимка: ЕРП Север

Над 750 варненци получават здравни и социални грижи по домовете

Инициативата се удължава с още шест месеца и ще продължи до 3 януари 2025 година
Над 750 варненци получават здравни и социални грижи по домовете

Община Варна предоставя почасови мобилни здравни грижи и социални услуги в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора. Към месец юни 2024 г. от услугите са се възползвали 756 потребители. Дейностите се реализират по проект "Грижа в дома в община Варна", осъществен по програма "Развитие на човешките ресурси".

Инициативата се удължава с още шест месеца и ще продължи до 3 януари 2025 година. Това стана възможно след сключено допълнително споразумение между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 6,6 милиона лева, а средствата се предоставят безвъзмездно.

Екип от специалисти и помощен персонал предоставя комплекса от здравни и социални услуги в домашна среда. Те включват посещение от медицинска сестра, консултант по здравословно хранене, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник "социална работа". На всеки потребител се предоставя почасово съответната услуга, съобразена с предварително изготвена индивидуална оценка за нуждите му.

Желаещите да се възползват от социалните услуги могат да отправят молба по настоящ адрес. За целта е необходимо да се попълни Заявление-декларация (по образец), да се представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи.

Наборът от документи се подава на гише 14 в сградата на Общината.

Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера:

  • 0884 920 867;
  • 0882 244 349;
  • 0882 214 459;
  • 0885 600 779.
2024 © Варна е