Мобилно меню

Нова електроразпределителна мрежа за над 270 хиляди лева е изградена във варненски местности

Инвестиции за подобряване качеството на електрозахранване са направени в местност "Боровец Юг" и селищните образувания "Зеленика" и "Акчелар"
Нова електроразпределителна мрежа за над 270 хиляди лева е изградена във варненски местности

Нова електроразпределителна мрежа на обща стойност над 270 хиляди лева е изградена в крайградски райони на Варна от Електроразпределение Север с цел подобряване качеството на електрозахранване на потребителите.

В селищно образувание „Зеленика“ вложените над 2000 метра усукан изолиран проводник както и 1000 метра кабел ниско напрежение ще повишат сигурността на доставяната до клиентите в местността електроенергия. При изпълнението на проекта, чиято стойност е над 100 хиляди лева, са поставени 53 нови стоманобетонни стълба, монтирани са 3 кабелни кутии и един нов кабелен шкаф тип ШК-7.

В местност „Боровец Юг“, разположена в близост до селищно образувание „Зеленика“, е изградена нова кабелна електропроводна линия 0,4 kV с обща дължина на изолирания проводник от близо 4000 метра. Той е монтиран върху 45 стоманобетонни и 45 стоманотръбни стълба. Допълнително е вложен близо 1000 метра кабел ниско напрежение. Инвестицията в СО „Боровец Юг“ възлиза на 140 000 лева.

Третият завършен обект в крайградската част на Варна е за изграждане на нов кабелен електропровод ниско напрежение и удължаване на съществуваща въздушна мрежа с влагане на 710 метра усукан изолиран проводник и 13 нови стоманобетонни стълба в селищно образувание „Акчелар“.

През последните години се наблюдава тенденция на усилено застрояване и разширяване на вилните зони около град Варна и ЕРП Север насочва приоритетно усилия за осигуряване на надеждно електроснабдяване в тези местности, както и за присъединяване на нови обекти. Новоизградената електроразпределителна мрежа е съобразена с географските и климатичните особености на района, като целта е да се намалят до минимум рисковете от възникване на аварии дори и през зимния сезон.

2023 © Варна е / снимка: ЕРП Север

Негодна за пиене е водата от минералната чешма в центъра на Св. Св. Константин и Елена

Поставена е трайна маркировка
Негодна за пиене е водата от минералната чешма в центъра на Св. Св. Константин и Елена

Минералната вода от обществена чешма на кръговото кръстовище в курорта Св. Св. Константин и Елена е негодна за пиене. Това установи проверка на РЗИ-Варна, при която е регистрирано превишение на максималните стойности за микробно число при 22 градуса и микробно число при 37 градуса на минералната вода, съобщават от здравната инспекция. 

Издадено е предписание до кмета на община Варна за поставяне на трайна маркировка, че „Водата е негодна за пиене“. Предписанието е изпълнено в срок.

Общо 144 проверки са извършили през изминалата седмица служители на отдел "Държавен здравен контрол" към РЗИ-Варна. Инспектирани са детска ясла, детски градини, училища и здравни кабинети към тях здравни кабинети, школи, салони за красота, уелнес център, фитнес зали, спортни зали, обекти за производство и търговия с козметични продукти, оптика, игрални зали, водоснабдителни обекти, кухненски блокове към детски градини, ученически стол и други.

Връчен е един акт за административно нарушение на физическо лице, както и 2 предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки.

Извършени са и 18 инспекции в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), дрогерии и кабинети за неконвенционални методи. При тях служителите на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” към РЗИ-Варна не са констатирали нарушения.

2024 © Варна е