Мобилно меню

Общината ще осигури над 11,5 млн. лева за образователна инфраструктура

Средствата са предназначени за дофинансиране на проекти за изграждане и основен ремонт на две училища, три детски градини и едно общежитие във Варна
Общината ще осигури над 11,5 млн. лева за образователна инфраструктура

Над 11,5 млн. лева ще осигури Община Варна за проекти в областта на образователната инфраструктура. С пълно единодушие Общинският съвет даде съгласието си за обезпечаване на част от средствата, необходими за изграждане и основен ремонт на две училища, три детски градини и едно общежитие в града.

Варна има одобрени проекти по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане на нов корпус към Детска градина №39 „Приказка“ в кв. „Кайсиева градина“ и за нова сграда към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ в район „Приморски“. Строителството на двата обекта ще струва около 9,15 млн. лева, от които 6 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ по програмата. Останалата част трябва да се осигури от Община Варна.

Средствата за допълнително финансиране на обектите ще бъдат заложени в общинския бюджет за 2025 г., но тъй като Министерството на образованието и науката е поставило срок до 31 май 2024 г. за потвърждение, предложението бе прието сега от местния парламент.

Съветниците дадоха съгласието си и за осигуряване на до 8,35 млн. лева за периода 2024 – 2026 г. за изпълнение на пет обекта по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобрени са проектите за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Добри Чинтулов“, на детски градини № 17 „Д-р Петър Берон“ и № 18 „Чайка“, както и на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“.

Още преди сключване на договорите за финансиране през 2023 г. са стартирани обществени поръчки за три от обектите, но поради това, че не е подадена нито една оферта, процедурите са прекратени. В тази връзка е направено прецизиране на техническите спецификации и изготвяне на актуални количествено-стойностни сметки за всички строително-монтажни работи по договорите за финансиране. Новите КСС значително превишават планираните разходи за СМР, заради което е необходим допълнителен финансов ресурс. Той ще бъде осигурен от следващите бюджети на общината, фонд "ФЛАГ" или чрез банкови заеми.

 

2024 © Варна е

Мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура започва във Варна на 27 май

Да бъдат регламентирани местата, на които ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем, настоя кметът Благомир Коцев
Мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура започва във Варна на 27 май

Рехабилитация на уличната инфраструктура в петте района на Варна ще започне на 27 май, съобщават от пресцентъра на общината. Възстановяването на пътната настилка ще започне от най-критичните участъци. Целта е заложените в бюджета средства да се изразходват прецизно и то за най-належащите места.  

Списъците с улици за рехабилитация са изготвени от районните кметства. Те са избрани след проверки на място, както и по сигнали на граждани. Няма да се запълват дупки в уличната инфраструктура, където има ВиК аварии и асфалтовата настилка сляга. За тези участъци съвместно с ВиК ще се търсят по-дългосрочни решения, обясниха експерти от общината.   

Да бъдат регламентирани местата, на които ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем, настоява кметът Благомир Коцев. Предстои да се изработи карта с конкретни точки, където може да се поставят стоянки за паркирането им. 

Продължава косенето във всички райони на общината, докладваха от районните кметства. Тревните площи в Морската градина се косят вече за трети път. Приключва зацветяването до Слънчевия часовник и централната алея в Морската градина, обясниха от общинското предприятие, което поддържа парка. След косенето, обществените площи задължително се обработват против кърлежи. 

Община Варна подготвя и информационна кампания за отговорно изхвърляне на отпадъци. Тя ще бъде съпътствана от нови регламенти за сметосъбиране и сметоизвозване. Трябва да има засилен контрол около съдовете за събиране на отпадъци както за фирми, така и за граждани.

2024 © Варна е