Мобилно меню

Обсъдиха мерки за преодоляване на енергийна, водна и транспортна бедност у нас

Необходимо е да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение, подчертаха от Икономическия и социален съвет
Обсъдиха мерки за преодоляване на енергийна, водна и транспортна бедност у нас

Икономическия и социален съвет на Република България прие становище на тема „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“. Становището е разработено по собствена инициатива и разглежда необходимостта от въвеждането на различни дефиниции за категориите бедност – съответно енергийна, водна и транспортна.

В обсъждането на становището участваха заместник- министъра на труда и социалната политика Гинка Машова и Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката.

В становището на Съвета се посочва, че определянето на бедност означава лицето или домакинството да не може да поддържа определен стандарт. ИСС счита, че е необходимо да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение. ИСС отбелязва и факта, че у нас няма официални дефиниции за eнергийна, водна и транспортна бедност и счита, че България трябва да въведе национални механизми за подпомагане, както и да се предвидят законодателни мерки за приемането на официални определения. 

Съвета е на мнение, че при определяне на енергийната, водната и транспортната бедност в България за социално подпомагане е необходимо да се оформят три различни групи правоимащи, защото целите на подпомагане са различни - при енергийната бедност целта на подкрепата е за облекчен достъп до финансиране на програми за енергийна ефективност. В същото време при водното подпомагане е необходимо да се приложи осигуряване на базови жизнени нужди на най-уязвимите домакинства, за които цената е социално непоносима. Транспортното подпомагане от своя страна ще позволи икономическа активност на гражданите в условията на ръст на цените на горивата при въвеждането на такси за емисии в транспорта.

Заместник-министър Гинка Машова благодари за приноса на Икономическия и социален съвет  в търсенето на дългосрочни решения за осигуряването на жизненоважни потребности на хората от уязвимите групи.

„Това са сложни, комплексни и всеобхватни предизвикателства. Трайните решения за тях могат да бъдат открити и приложени в практиката само с координирани усилия и принос от ангажираните институции, социалните партньори и заинтересовани страни. Не трябва да забравяме, че по темата България има поети ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени.  МТСП има готовност да организира среща, на която всички заинтересовани институции и партньори да обсъдим заедно препоръките на ИСС в детайли“ коментира още Машова.

„Имаме общо разбиране за важността да се внесе промяна в Закона за енергетиката” подчерта заместник- министъра на енергетиката Ненов. „Това, с което се ангажирам, е да бъдем активни да разработим ЗИД на Закона за енергетиката и ще разчитаме на вашия принос.“

По време на пленарната сесия, председателят на ИСС Зорница Русинова получи поздравителен адрес от името на МТСП.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър ИСС

Варненци се жалват от проблеми с паркирането

Трудности се срещат във всички райони на града предвид нарасналите нужди от паркоместа
Варненци се жалват от проблеми с паркирането

Община Варна ще засили проверките за нерегламентирано паркиране на автомобили по и в близост до велоалеите. Това стана ясно след сигнал по време на приемния ден на кмета Благомир Коцев. По думите на граждани чести нарушения има на алеята за велосипеди в близост до стадион "Спартак", по протежението на бул. "В. Левски". Те поискаха при възможност велоалеята да бъде отделена с делиниатори или да бъде маркирана в цвят. От администрацията посочиха, че "Общинска полиция" и сега контролира отсечката, но въпреки това там често се наблюдават нарушения.  

Други граждани поискаха ул. "Д-р Стоян Златаров" да стане еднопосочна и живущите да имат възможност да паркират в едната лента на пътното платно. Недостигът на паркоместа се е усетил, след като два нови парцела по улицата се застрояват. Идеята е да се промени статутът на улицата, а движението по съседната да е в обратна посока. От дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" поеха ангажимент, да прегледат точните габарити на платното, както и да изследват интензитета на движение на автомобили. След това  ще се организира работна среща, в която ще се поканят заинтересованите лица и ще се предложат решения.

По време на приемния ден беше повдигнат и въпросът за свободния достъп на граждани до стадиона в близост до спортен комплекс "Локомотив", както и за неправилното паркиране около него. По случая общинското предприятие "Спорт Варна" ще направи проверка.  

Живущи на ул. "Васил Петлешков" в район "Приморски" поискаха да бъдат изградени нови 20 паркоместа, предвид нарасналите нужди на района. По думите им те са били заложени при ремонтни дейности там, но не са били реализирани. Общински експерти ще направят проверка на място, за да преценят дали да се изградят паркоместа на тревна фуга. Успоредно с това ще се търсят и възможности за финансиране, тъй като средствата по проекта са изчерпани. От ресорната дирекция се ангажираха още да съдействат за изграждането на изкуствени неравности по улицата с цел да се ограничи скоростта на преминаване на автомобилите.

Собственици на имоти в местност "Карантината" изложиха аргументите си против строеж на голяма жилищна сграда в района. Те се притесняват, че може да бъде издадено разрешение за строеж без необходимата екологична оценка, а по думите им имотът попада в "Натура 2000". Подали сме сигнали до всички заинтересовани институции, посочиха гражданите. От общинската администрация поискаха да се запознаят с изходните данни по случая и да потърсят становище на "Геозащита" и други институции.

Живущи в района на ул. "Топола" и ул. "Чинар" се жалваха, че вече 10 години живеят на улица, която е неасфалтирана. По силата на тристранен договор от 2015 г. между инвеститора, Община Варна и фирмата – изпълнител, строителят е трябвало да асфалтира улицата, но не е изпълнил ангажимента си. Община Варна ще направи проверка по случая. Със съдействието и на районното кметство „Младост“ ще се търсят варианти да се направи текущ ремонт или да се потърсят възможности за цялостно изграждане.

2024 © Варна е