Мобилно меню

Обсъдиха мерки за преодоляване на енергийна, водна и транспортна бедност у нас

Необходимо е да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение, подчертаха от Икономическия и социален съвет
Обсъдиха мерки за преодоляване на енергийна, водна и транспортна бедност у нас

Икономическия и социален съвет на Република България прие становище на тема „Енергийна, водна и транспортна бедност – специфики при проявлението и мерки за преодоляването им“. Становището е разработено по собствена инициатива и разглежда необходимостта от въвеждането на различни дефиниции за категориите бедност – съответно енергийна, водна и транспортна.

В обсъждането на становището участваха заместник- министъра на труда и социалната политика Гинка Машова и Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката.

В становището на Съвета се посочва, че определянето на бедност означава лицето или домакинството да не може да поддържа определен стандарт. ИСС счита, че е необходимо да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение. ИСС отбелязва и факта, че у нас няма официални дефиниции за eнергийна, водна и транспортна бедност и счита, че България трябва да въведе национални механизми за подпомагане, както и да се предвидят законодателни мерки за приемането на официални определения. 

Съвета е на мнение, че при определяне на енергийната, водната и транспортната бедност в България за социално подпомагане е необходимо да се оформят три различни групи правоимащи, защото целите на подпомагане са различни - при енергийната бедност целта на подкрепата е за облекчен достъп до финансиране на програми за енергийна ефективност. В същото време при водното подпомагане е необходимо да се приложи осигуряване на базови жизнени нужди на най-уязвимите домакинства, за които цената е социално непоносима. Транспортното подпомагане от своя страна ще позволи икономическа активност на гражданите в условията на ръст на цените на горивата при въвеждането на такси за емисии в транспорта.

Заместник-министър Гинка Машова благодари за приноса на Икономическия и социален съвет  в търсенето на дългосрочни решения за осигуряването на жизненоважни потребности на хората от уязвимите групи.

„Това са сложни, комплексни и всеобхватни предизвикателства. Трайните решения за тях могат да бъдат открити и приложени в практиката само с координирани усилия и принос от ангажираните институции, социалните партньори и заинтересовани страни. Не трябва да забравяме, че по темата България има поети ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени.  МТСП има готовност да организира среща, на която всички заинтересовани институции и партньори да обсъдим заедно препоръките на ИСС в детайли“ коментира още Машова.

„Имаме общо разбиране за важността да се внесе промяна в Закона за енергетиката” подчерта заместник- министъра на енергетиката Ненов. „Това, с което се ангажирам, е да бъдем активни да разработим ЗИД на Закона за енергетиката и ще разчитаме на вашия принос.“

По време на пленарната сесия, председателят на ИСС Зорница Русинова получи поздравителен адрес от името на МТСП.

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър ИСС

Негодна за пиене е водата от минералната чешма в центъра на Св. Св. Константин и Елена

Поставена е трайна маркировка
Негодна за пиене е водата от минералната чешма в центъра на Св. Св. Константин и Елена

Минералната вода от обществена чешма на кръговото кръстовище в курорта Св. Св. Константин и Елена е негодна за пиене. Това установи проверка на РЗИ-Варна, при която е регистрирано превишение на максималните стойности за микробно число при 22 градуса и микробно число при 37 градуса на минералната вода, съобщават от здравната инспекция. 

Издадено е предписание до кмета на община Варна за поставяне на трайна маркировка, че „Водата е негодна за пиене“. Предписанието е изпълнено в срок.

Общо 144 проверки са извършили през изминалата седмица служители на отдел "Държавен здравен контрол" към РЗИ-Варна. Инспектирани са детска ясла, детски градини, училища и здравни кабинети към тях здравни кабинети, школи, салони за красота, уелнес център, фитнес зали, спортни зали, обекти за производство и търговия с козметични продукти, оптика, игрални зали, водоснабдителни обекти, кухненски блокове към детски градини, ученически стол и други.

Връчен е един акт за административно нарушение на физическо лице, както и 2 предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки.

Извършени са и 18 инспекции в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), дрогерии и кабинети за неконвенционални методи. При тях служителите на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” към РЗИ-Варна не са констатирали нарушения.

2024 © Варна е