Мобилно меню

Спортен комплекс "Локомотив" ще бъде обновен

Планирани са мерки за енергийна ефективност
Спортен комплекс "Локомотив" ще бъде обновен

Мерки за енергийна ефективност ще бъдат изпълнени в сградите на спортен комплекс "Локомотив" във Варна, съобщиха от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Варна. Предложението е в процес на оценка по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”, с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обновена ще бъде сградата на закритата лекоатлетическата писта с площ около 2700 квадратни метра. Саниране ще бъде изпълнено и на спортната зала „Димитър Нушев“ с долепената до нея зала за модерен петобой, като двете помещения са с площ около 950 квадратни метра.

Планираните мерки включват поставяне на изолация на външните стени, изолиране на таванските и покривни конструкции и на пода. Ще се извърши подмяна на старите осветителни тела с нови LED осветители. На покривите е предвиден монтаж на фотоволтаична централа за собствено потребление. След реализираните енергоспестяващи мерки, сградите ще достигнат енергиен клас "А" и ще имат енергопотребление от възобновяеми източници 65% - 70%, посочват още от ресорната дирекция. В процес на оценка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност са още два обекта - административна сграда на район „Владислав Варненчик“ и сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“.

2023 © Варна е

Негодна за пиене е водата от минералната чешма в центъра на Св. Св. Константин и Елена

Поставена е трайна маркировка
Негодна за пиене е водата от минералната чешма в центъра на Св. Св. Константин и Елена

Минералната вода от обществена чешма на кръговото кръстовище в курорта Св. Св. Константин и Елена е негодна за пиене. Това установи проверка на РЗИ-Варна, при която е регистрирано превишение на максималните стойности за микробно число при 22 градуса и микробно число при 37 градуса на минералната вода, съобщават от здравната инспекция. 

Издадено е предписание до кмета на община Варна за поставяне на трайна маркировка, че „Водата е негодна за пиене“. Предписанието е изпълнено в срок.

Общо 144 проверки са извършили през изминалата седмица служители на отдел "Държавен здравен контрол" към РЗИ-Варна. Инспектирани са детска ясла, детски градини, училища и здравни кабинети към тях здравни кабинети, школи, салони за красота, уелнес център, фитнес зали, спортни зали, обекти за производство и търговия с козметични продукти, оптика, игрални зали, водоснабдителни обекти, кухненски блокове към детски градини, ученически стол и други.

Връчен е един акт за административно нарушение на физическо лице, както и 2 предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки.

Извършени са и 18 инспекции в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), дрогерии и кабинети за неконвенционални методи. При тях служителите на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” към РЗИ-Варна не са констатирали нарушения.

2024 © Варна е