Мобилно меню

Засилиха контрола за разделно събиране на отпадъците във Варна

Целта е да не се допуска формиране на микросметища
Засилиха контрола за разделно събиране на отпадъците във Варна

От тази седмица допълнителни екипи извършват проверки около съдовете за разделно събиране на отпадъци. Целта е да се постигане по-чиста и естетична среда за жителите на Варна и да се осигурят условия за ефективно функциониране на изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Контролът ще се осъществява както върху физически, така и върху юридически лица.

Припомняме, че на територията на община Варна функционира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез двуконтейнерен модел. Изпълнител е организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко Партнърс България“ АД. Системата е предназначена единствено за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата.

За да не се допуска формиране на микросметища с отпадъци от опаковки на обществената територия, следва всяко домакинство да използва съдовете за разделно събиране на отпадъци по предназначение. Цветните контейнери са изработени по начин, улесняващ използването им и недопускащ нерегламентирано изваждане на отпадъци. Обемните отпадъци от опаковки следва предварително да бъдат с намален обем – сгънати, компактирани, намачкани или нарязани и поставени в отвора на съда, а не до него или около него, посочват от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна.

От ресорната дирекция посочват, че на основание Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна, се забранява:

  • изхвърлянето на замърсени отпадъци от опаковки в съдовете за разделно събиране;
  • смесването на разделно събрани отпадъци от опаковки с други отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране;
  • изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдовете за смесен битов отпадък;
  • изхвърлянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато са обемни;
  • изваждането на отпадъци от съдовете за разделното им събиране.

За всяко установено нарушение на посочените забрани е предвидена глоба в размер от 300 до 1000 лв.

2024 © Варна е

Мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура започва във Варна на 27 май

Да бъдат регламентирани местата, на които ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем, настоя кметът Благомир Коцев
Мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура започва във Варна на 27 май

Рехабилитация на уличната инфраструктура в петте района на Варна ще започне на 27 май, съобщават от пресцентъра на общината. Възстановяването на пътната настилка ще започне от най-критичните участъци. Целта е заложените в бюджета средства да се изразходват прецизно и то за най-належащите места.  

Списъците с улици за рехабилитация са изготвени от районните кметства. Те са избрани след проверки на място, както и по сигнали на граждани. Няма да се запълват дупки в уличната инфраструктура, където има ВиК аварии и асфалтовата настилка сляга. За тези участъци съвместно с ВиК ще се търсят по-дългосрочни решения, обясниха експерти от общината.   

Да бъдат регламентирани местата, на които ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем, настоява кметът Благомир Коцев. Предстои да се изработи карта с конкретни точки, където може да се поставят стоянки за паркирането им. 

Продължава косенето във всички райони на общината, докладваха от районните кметства. Тревните площи в Морската градина се косят вече за трети път. Приключва зацветяването до Слънчевия часовник и централната алея в Морската градина, обясниха от общинското предприятие, което поддържа парка. След косенето, обществените площи задължително се обработват против кърлежи. 

Община Варна подготвя и информационна кампания за отговорно изхвърляне на отпадъци. Тя ще бъде съпътствана от нови регламенти за сметосъбиране и сметоизвозване. Трябва да има засилен контрол около съдовете за събиране на отпадъци както за фирми, така и за граждани.

2024 © Варна е