Мобилно меню

Активизиране на морския транспорт между България и Турция обсъдиха във Варна

Областният управител Андрияна Андреева бе домакин на първото официално посещение на генералния консул на Турция в морската столица
Активизиране на морския транспорт между България и Турция обсъдиха във Варна

Домакин на първото официално посещение във Варна на генералния консул на Турция в България Толга Оркун бе областният управител Андрияна Андреева. 

Андрияна Андреева представи на своя гост най-важните акценти от социалното, икономическото, образователно и културно развитие на 12-те общини от Област Варна, а Толга Оркун заяви желанието да засили икономическите връзки между двете държави и да привлече още инвестиции в региона. Двамата споделиха задоволство от традициите в доброто икономическо, търговско и културно сътрудничество между България и Турция.

Толга Оркун, чиито корени са свързани с България, е дипломат от кариерата с 26 години опит на генерален консул в Гърция, в Холандия, в Италия и в Ирак. В разговора си с професор Андреева той заяви, че развитието на икономическото и търговското сътрудничество между България и Турция ще бъде в основата на неговата работа. Освен привличането на големи инвеститори и повишаване благосъстоянието на хората, за дипломата ще бъде важна и подкрепата за бизнеса на обикновените жители, които развиват свой малък бизнес. В тази връзка генералният консул ще търси задълбочаване на взаимодействието между Търговските и Занаятчийските камари на двете държави.

Андрияна Андреева подкрепи още една от задачите, които Толга Оркун е поставил пред своя екип, а именно възстановяването на морската връзка между Варна и Истанбул и активизиране на морския транспорт между нашите страни. Дипломатът представи параметрите на един бъдещ Меморандум за сътрудничество между Турция, България и Румъния. Той може да обхване дейности за почистването на Черно море от мини, проблем, който възникна с военния конфликт между Русия и Украйна.

„ Едно чисто и по-сигурно море е гарант за добър икономически, търговски и туристически обмен между държавите в региона“ подчерта дипломатът и добави: „Опитвам се да убедя моята страна, че бъдещото икономическо развитие между нашите държави може да бъде и на основата на по-активен морски транспорт“.

В разговора двете страни се съгласиха, че паралелно с икономическите връзки между България и Турция, от значение ще бъде и продължаването на културното сътрудничество. Андрияна Андреева адмирира намеренията на Толга Оркун да популяризира богатото фолклорно наследство и традиции на Област Варна в своята родина. Тя представи на своя гост картините от изложбата „Бъдещето на моя град“ на децата от Област – Варна. На финала на срещата двамата излязоха с единно становище, че културният обмен между България и Турция трябва да се задълбочи, защото е най-прекият път към добросъседство, към отличните приятелски връзки и разбирателство между страните.

2024 © Варна е / снимка: Областна администрация – Варна

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е