Мобилно меню

Близо 3000 домакинства във Варна използват дърва за огрев

Държавното горско стопанство във Варна е сред най-търсените за осигуряване на дърва за огрев в Североизточна България
Близо 3000 домакинства във Варна използват дърва за огрев

200 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са предоставили през 2023 г. стопанствата от системата на Североизточното държавно предприятие на населението. Най-много дърва за хората са осигурили от ДЛС-Паламара – 20 908 кубика, следвани от горските стопанства във Варна и Търговище.

Най-много семейства в област Шумен се отопляват с дърва през тази зима – 12 821, като те вече са получили и заплатили 57 293 пространствени кубически метра дърва за огрев. В областния център домакинствата на дърва са 2242, а кубиците са 12 199. В Нови пазар 3131 семейства са избрали да се отопляват 15 467 кубика дърва,а в Смядово те са 1147, като получените от тях дърва за огрев са 5732 кубика. На територията на ДЛС-Паламара осигурените дърва са 20 908 кубика за 3587 домакинства, във Велики Преслав са 11 420 кубика за 1881 желаещи и във Върбица са 7034 за 833 семейства.

За област Варна най-много дърва за населението са добити в ДГС-Варна – 17 706 пространствени кубически метра, като те ще осигурят топлото през тази зима на 2746 домакинства. След областният център се нареждат ДГС-Провадия с 10 906 кубика и 2375 семейства,  ДГС-Цонево с 10 851 кубика и 1911 домакинства, ДЛС-Шерба с 10 571 пространствени кубически метра и 1550 семейства и ДГС-Суворово, където от стопанството са доставени дърва на 1628 семейства, а получените кубици са 6457.

Ловното стопанство в Балчик е доставило най-много дърва за огрев на хората от областта – 14 971 пространствени кубически метра за 1919 домакинства. 1810 семейства от Добрич са получили 9572 кубика, а 1655 са изпълнените заявки от ДГС-Генерал Тошево и те са за 7579 кубика. Близо 5000 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили на 1010 семейства от ДЛС-Тервел. 

Традиционно много са желаещите да се отопляват с дърва и на територията на област Търговище, като горското стопанство в областния център е продало 17 170 кубика на 2496 домакинства. Близо 14 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 1956 семейства в ДЛС-Черни Лом. В Омуртаг желаещите да се топлят с дърва от държавния горски фонд са едва 211, като те са заплатили и получили 1863 пространствени кубически метра дърва. 

Всички стопанства на територията на Североизточното държавно предприятие продължават и в момента да осигуряват дърва за огрев за населението, като търсенето се увеличава заради изключително ниските температури през последните дни и очакванията за студен февруари.

2024 © Варна е

Стартира конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

Целта е да символизират туристическия потенциал на дестинация Варна
Стартира конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

Община Варна обяви конкурс за “Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна”. Конкурсът е за създаване на графична визия на туристическо лого и слоган, които да символизират туристическия потенциал на дестинация Варна с приложимост в различни комуникационни канали. Целта е утвърждаване на бранд "Варна" и повишаване на разпознаваемостта на дестинацията на туристическия пазар чрез изготвяне на концепция на графична визия на туристическо лого и слоган, които да асоциират визията на дестинацията, съобщават организаторите.

В конкурса имат право да участват всички пълнолетни български и чуждестранни граждани, в качеството си на физически и/или юридически лица, с изключение на лицата, участвали в изготвянето на конкурсната програма, членовете на комисията за оценяване на проектите, както и всички лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

Основни изисквания са:

  • Проектите да са създадени специално за конкурса;
  • Проектите да са с авторски права на участника.

Участниците може да използват всички видове техники на изящните и приложни изкуства, както и дигитални техники по отношение на работния процес и графичната концепция. Всеки кандидат участва с 1 предложение за авторски и оригинален проект на лого и слоган в два варианта – български и английски, в предпочитаната от него техника. Проектът трябва да съдържа стилизирана информация за Варна, да асоциира текстово, графично и цветово туристическите дадености на дестинацията.

Графичният образ  на лого и слоган трябва да е лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди и комуникационни канали).

Предложенията трябва да са съобразени с целта на конкурса и да отразяват представата за Варна като морска туристическа дестинация с богато историческо наследство и културни традиции. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци, гербове и да не са публикувани под някаква форма.

Проектите задължително трябва да съдържат думата "Варна" (изписана с кирилица за варианта на български език) и "Varna" (изписана на латиница за варианта на английски език), допълват от Община Варна.

Наградата за участника заел първо място е в размер на 5 000 лева, класираните на второ и трето място, съответно 2 000 и 1 000 лв.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в конкурса е до 17:30 часа на 13 май 2024 г.
По-подробна информация, както и документация за участие можете да намерите ТУК.

2024 © Варна е