Мобилно меню

Наводнения в Девня заради пороен дъжд

Бурята е съборила дървета и клони, увредена е и инфраструктура, имало е пожар в Инсинератора, който е овладян
Наводнения в Девня заради пороен дъжд

В следствие на бурята и поройният дъжд от близо 70 литра на квадратен метър, изсипал се за по-малко от час в Девня в неделния следобед, са постъпили десетки сигнали на дежурния телефон на Общината и през Спешен телефон 112.

Съобщенията са предимно за наводнени мазета, приземни етажи на къщи, пътища, засегната инфраструктура, както и за паднали дървета и клони. Това съобщи в профила си в социалните мрежи кметът на община Девня Свилен Шитов.

„Първото основно и най-важно е отводняването на дворовете и приземните етажи на всички засегнати. Екипи на пожарна служба, гражданска защита и Доброволното формирование правят обходи  и съдействат на засегнатите домакинства.“

Кметът на Девня съобщава също, че утре ще бъде сформирана комисия за да бъдат описани щетите и последствията от наводнението.

„Моля, всеки засегнат своевременно да сигнализира на дежурния телефон в Общината, както и на моят личен телефон.“

Свилен Шитов съобщава също, че по неясни към момента причини е имало пожар в Инсинератора, който е овладян. Информация за инцидента е подадена и към РИОСВ-Варна. Чрез мобилната станция ще да бъдат измерени нива на вредни емисии вследствие на пожара.

2023 © Варна е / снимка: Община Девня

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е