Мобилно меню

Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

С най-голям дял брутна добавена стойност е секторът на услугите
Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2022 година е 10 348 млн. лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Това нарежда област Варна на 4-то място в страната след областите София (столица), Пловдив и Стара Загора. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 23.4%. Произведеният в областта БВП е 6.2% от общия за страната. На човек от населението се падат 24 007 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лева.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 9 198 млн. лв., което представлява 6.2% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 24.8%.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 6 612 млн. лв. и представлява 71.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.3 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 2 329 млн. лв. или 25.3%, което е с 1.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година.

Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0.8% в сравнение с 2021 година. Той представлява 2.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 257 млн. лева.

2024 © Варна е

Изграждането на нови приюти за бездомни кучета планират общините в област Варна

Издръжката на бездомно куче е в пъти по-скъпа от тази на дете в детска градина, коментираха кметове на варненските общини
Изграждането на нови приюти за бездомни кучета планират общините в област Варна

Общините във Варненска област се обединяват, за да изградят общи приюти,  в които да се грижат за бездомните кучета. Това стана ясно по време на втората среща на кметовете на общините, организирана по инициатива на областния управител проф. Андрияна Андреева. Домакин беше кметът на Вълчи дол Калоян Цветков.

Макар и в различна степен общините се сблъскват с едни и същи проблеми в опитите си да намалят популацията от бездомни животни. Присъстващите кметове споделиха, че цената за кастриране, чипиране и обезпаразитяване на бездомните кучета става все по-висока и вече достига 150 лева на животно

Като цяло издръжката на бездомно куче е в пъти по-скъпа от тази на дете в детска градина.

В същото време кастрирането няма смисъл, докато хората продължават да изхвърлят на улицата поколението на домашните си любимци. Зам.-кметът на Аксаково Десислава Стоянова пък сподели, че живеещите във вилните зони край селата гледат кучетата си сезонно и ги изоставят наесен. „Напролет идват в лятната си къща с новородено куче и го гледат до есента. Когато зазимят вилата, отварят вратата, изгонват вече порасналото животно и се прибират в града“, обясни тя. 

Затова в Аксаково водят все по-активна политика да убеждават стопаните да кастрират женските домашни кучета. „Такава инициатива за доброволно кастриране трябва да има във всички населени места в областта“, коментира проф. Андреева. 

Интересни примери споделиха кметовете на Белослав и Суворово. Те се сблъскали с измамници, които използват определени текстове в Закона за защита на животните, за да източват общинските бюджети с мними бездомни животни в беда.

Зам.-кметът на Долни чифлик Станка Тодорова пък сподели добър пример: обитателите на един от социалните домове в общината по собствена инициатива започнали да се грижат за животните, които често били оставяни до тяхната сграда. Хранели ги, къпели ги, разхождали се с тях. Така, обгрижени, животните често намирали нов дом и осиновители. Общуването с животните се отразявало добре и на хората от дома, които са диагностицирани с различни дефицити.

Оказа се, че най-сериозен проблем с бездомните кучета имат именно домакините във Вълчи дол. Една от първите задачи на новоизбрания кмет на общината Калоян Цветков била да организира преброяването им. Оказало се, че животните по улиците на 22-те села на общината са над 500. На места те се движат на глутници и са опасни. Затова Калоян Цветков е готов да дари свой имот за изграждане на приют за бездомни кучета. Сградите на някогашната овцеферма са с обща площ от около 1700 кв. м.

Идеята е приютът да обслужва 3 общини – Вълчи дол, Провадия и Ветрино.

„Това е единственият начин да осигурим финансиране за изграждане на такъв приют и най-вече адекватна издръжка за истинска грижа за четириногите“, обясни кметът на Ветрино д-р Димитър Димитров, за който въпросът е пряко свързан с опита му на ветеринарен лекар. 

В Суворово и Девня също работят по проект за общ приют. Теренът вече е определен, до края на февруари ще пристигнат и контейнерите, в които ще бъдат оборудвани офис, манипулационна и склад. 

По инициатива на областния управител проф. Андрияна Андреева работна група от специалисти по опазване на околната среда, ветеринари и юристи ще изготвят анализ и предложение до Националното сдружение на общините за законодателни промени, които да помогнат срещу „вноса“ на бездомни кучета от съседни общини. 

2024 © Варна е