Мобилно меню

Обновяват провадийския парк "Минерални бани" с дръвчета от инициативата "Зелени градове, зелени коридори"

Ще бъдат засадени 80 широколистни и 51 иглолистни видове, а община Провадия е първата в Североизточна България, която се включва в инициативата на Министерството на земеделието
Обновяват провадийския парк "Минерални бани" с дръвчета от инициативата "Зелени градове, зелени коридори"
46

Община Провадия е първата в Североизточна България, която заявява желание да се включи в инициативата на Министерството на земеделието "Зелени градове, зелени коридори". В писмо до горското стопанство в града кметът Жоро Илчев обявява, че благодарение на проявата се надява да поднови изцяло парк "Минерални бани", който в момента не е в добро състояние. Паркът е с площ 32 декара, като голяма част от дърветата са изсъхнали. От общината са отстранили всички опасни дървета, разчистили са нежеланите храсти и издънки и искат да получат от горското стопанство 80 широколистни и 51 иглолистни дървета, като междувременно ще бъде изцяло реновирана и парковата структура, за да стане парк "Минерални бани" едно хубаво място за разходка и отдих.

Кметът на Провадия е решил да поднови и трите парка на територията на село Блъсково. Те са на площ от 5,4 декара и също не са в добро състояние. От ръководството на общината декларират, че до края на април ще бъде отстранена нежеланата растителност там, за да може да се извърши есенно залесяване с 85 дървета от видовете обикновен и американски ясен, бреза, чинар и др.

Останалите общини на територията на Североизтока приветстват инициативата на Министерството на земеделието "Зелени градове, зелени коридори", но все още нямат готови проекти и ще се включат в проявата на по-късен етап, обобщават от Североизточното Държавно предприятие.

2023 © Варна е

Вода с хлор пият във варненски села

Отклонения от качеството на питейната вода в местни обществени чешми регистрираха на редица места
Вода с хлор пият във варненски села
40

Водата в 4 населени места във Варненско не отговаря на нормите за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Остатъчен свободен хлор над позволеното количество е регистриран във водата на селата Доброплодно, Ветрино и Солник, а за мътност на питейната вода съобщават потребителите от село Ягнило.

Водата в 3 мести обществени чешми също не отговаря на предписаните норми, съобщават от РЗИ-Варна. Несъответствия са регистрирани при пробите, добити от местна чешма в кв. "Вл. Варненчик" до бл.5, чешма пред "Манастирска изба" в курорта Св. Св. Константин и Елена, както и "Горчивата чешма" в с. Каменар.

Издадени са 3 предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

Издадени са 3 предписания до кметовете на населените места за спиране на експлоатацията на местните обществени чешми за питейно-битови цели, както следва: местен водоизточник в гр. Варна, кв. „Владиславово” до бл.5, местен водоизточник в гр. Варна, к.к. Св.св. Константин и Елена пред „Манастирска изба” и местен водоизточник „Горчивата чешма” в с. Каменар. Предписанията са потвърдени със заповеди на директора на РЗИ-Варна.

Издадени са 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за поставяне на трайна маркировка върху горецитираните чешми, че „Водата е негодна за пиене”.

2023 © Варна е