Мобилно меню

Обновяват провадийския парк "Минерални бани" с дръвчета от инициативата "Зелени градове, зелени коридори"

Ще бъдат засадени 80 широколистни и 51 иглолистни видове, а община Провадия е първата в Североизточна България, която се включва в инициативата на Министерството на земеделието
Обновяват провадийския парк "Минерални бани" с дръвчета от инициативата "Зелени градове, зелени коридори"

Община Провадия е първата в Североизточна България, която заявява желание да се включи в инициативата на Министерството на земеделието "Зелени градове, зелени коридори". В писмо до горското стопанство в града кметът Жоро Илчев обявява, че благодарение на проявата се надява да поднови изцяло парк "Минерални бани", който в момента не е в добро състояние. Паркът е с площ 32 декара, като голяма част от дърветата са изсъхнали. От общината са отстранили всички опасни дървета, разчистили са нежеланите храсти и издънки и искат да получат от горското стопанство 80 широколистни и 51 иглолистни дървета, като междувременно ще бъде изцяло реновирана и парковата структура, за да стане парк "Минерални бани" едно хубаво място за разходка и отдих.

Кметът на Провадия е решил да поднови и трите парка на територията на село Блъсково. Те са на площ от 5,4 декара и също не са в добро състояние. От ръководството на общината декларират, че до края на април ще бъде отстранена нежеланата растителност там, за да може да се извърши есенно залесяване с 85 дървета от видовете обикновен и американски ясен, бреза, чинар и др.

Останалите общини на територията на Североизтока приветстват инициативата на Министерството на земеделието "Зелени градове, зелени коридори", но все още нямат готови проекти и ще се включат в проявата на по-късен етап, обобщават от Североизточното Държавно предприятие.

2023 © Варна е

Елена Янакиева встъпи във втория си управленски мандат начело на Административен съд – Варна

Нейната кандидатура бе единодушно подкрепена и от Съдийската колегия на ВСС
Елена Янакиева встъпи във втория си управленски мандат начело на Административен съд – Варна

На официална церемония на 9 май 2024 г., във Върховния административен съд съдия Елена Янакиева подписа акт за встъпване в длъжността Административен ръководител – председател на Административен съд – Варна.

Съдия Янакиева бе подкрепена от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Варна, а въз основа на нейния утвърден професионализъм и административен опит и познания за съдебната система, както и на умението ѝ да сплотява колектива, на показаните лични качества като активен и отговорен административен ръководител, нейната кандидатура бе единодушно подкрепена и от Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет.

Като приоритет във втория си управленски мандат съдия Янакиева изтъкна запазване предоставянето на качествено административно правосъдие; на оптимизиране дейността на администрацията чрез утвърждаване на електронното правосъдие и ефективно използване на информационните технологии; периодично анализиране на проблемните области и повишаване квалификацията на съдебните служители; на ефективното, отговорно и прозрачно управление на Административен съд – Варна и повишаване на общественото доверие в неговата работа. Приоритет е и поддържането на ефективни работни отношения с институции и организации, които взаимодействат със съда, както и оптимизирането на комуникацията с обществеността; провеждане на срещи и обучения на съдиите на местно, регионално, национално и европейско равнище и др. Като предизвикателство определи съдия Елена Янакиева и поиска подкрепата на СК – ВСС за решаване на проблема на съда със сградния фонд.

Съдия Елена Янакиева има над 17 години съдийски стаж и над 23 години общ юридически стаж. Кариерата й в органите на съдебната власт започва през 2007 г. като съдия в Административен съд – Варна, след което на 17 юни 2015 г. встъпва в длъжност „заместник адм. ръководител – заместник-председател“ на съда. В периода 11 март 2019 – 11 март 2024 г. е административен ръководител – председател, след което изпълнява тези функции.

2024 © Варна е / снимка: Административен съд - Варна