Мобилно меню

Община Девня подкрепи деца сираци в навечерието на Коледа

Инициативата е традиционна, през тази година бяха подпомогнати 34 деца без родители
Община Девня подкрепи деца сираци в навечерието на Коледа
48

Община Девня и тази година спази традицията си, в навечерието на Коледно-новогодишните празници да подпомага деца в неравностойно положение. 34 деца сираци и полусираци от Девня получиха подаръци и парични помощи от по 100 лева. Средствата за помощите са осигурени от бюджета на община Девня, по предложение на кмета Свилен Шитов и общинската администрация и с подкрепата на общинския съвет. 

Кметът на Девня Свилен Шитов:

Пожелавам на всички тези деца здраве и сбъднати мечти! Нека въпреки трудностите, не се отказват да следват целите си, да имат смелостта да успяват в живота! Ние ще продължим да ги подкрепяме и занапред!

 

2022 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Девня

Вода с хлор пият във варненски села

Отклонения от качеството на питейната вода в местни обществени чешми регистрираха на редица места
Вода с хлор пият във варненски села
40

Водата в 4 населени места във Варненско не отговаря на нормите за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Остатъчен свободен хлор над позволеното количество е регистриран във водата на селата Доброплодно, Ветрино и Солник, а за мътност на питейната вода съобщават потребителите от село Ягнило.

Водата в 3 мести обществени чешми също не отговаря на предписаните норми, съобщават от РЗИ-Варна. Несъответствия са регистрирани при пробите, добити от местна чешма в кв. "Вл. Варненчик" до бл.5, чешма пред "Манастирска изба" в курорта Св. Св. Константин и Елена, както и "Горчивата чешма" в с. Каменар.

Издадени са 3 предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

Издадени са 3 предписания до кметовете на населените места за спиране на експлоатацията на местните обществени чешми за питейно-битови цели, както следва: местен водоизточник в гр. Варна, кв. „Владиславово” до бл.5, местен водоизточник в гр. Варна, к.к. Св.св. Константин и Елена пред „Манастирска изба” и местен водоизточник „Горчивата чешма” в с. Каменар. Предписанията са потвърдени със заповеди на директора на РЗИ-Варна.

Издадени са 3 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки за поставяне на трайна маркировка върху горецитираните чешми, че „Водата е негодна за пиене”.

2023 © Варна е