Мобилно меню

По традиция: Община Девня помогна финансово на абитуриенти

През тази година с по 300 лева бяха подпомогнати 7 зрелостници
По традиция: Община Девня помогна финансово на абитуриенти

За поредна година община Девня помогна финансово на сираци и полусираци, които завършват средното си образование. С решение на общинския съвет, 7 зрелостници в затруднено положение получиха по 300 лева. Специалният жест към младежите бе поднесен от кмета Свилен Шитов на тържествена церемония, в навечерието на абитуриентските балове.

"Пожелах на всички тях успех и от тук нататък да им се случат най-хубавите неща! Когато е млад човек често се колебае, но със сигурност формулата за успеха е една - работа. Затова им пожелах още да вярват, че с труд, търпение и постоянство всичко се постига."

Свилен Шитов пожела на младежите също да срещат по-малко препятствия по пътя си и да бъдат упорити!

2023 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Девня

Елена Янакиева встъпи във втория си управленски мандат начело на Административен съд – Варна

Нейната кандидатура бе единодушно подкрепена и от Съдийската колегия на ВСС
Елена Янакиева встъпи във втория си управленски мандат начело на Административен съд – Варна

На официална церемония на 9 май 2024 г., във Върховния административен съд съдия Елена Янакиева подписа акт за встъпване в длъжността Административен ръководител – председател на Административен съд – Варна.

Съдия Янакиева бе подкрепена от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Варна, а въз основа на нейния утвърден професионализъм и административен опит и познания за съдебната система, както и на умението ѝ да сплотява колектива, на показаните лични качества като активен и отговорен административен ръководител, нейната кандидатура бе единодушно подкрепена и от Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет.

Като приоритет във втория си управленски мандат съдия Янакиева изтъкна запазване предоставянето на качествено административно правосъдие; на оптимизиране дейността на администрацията чрез утвърждаване на електронното правосъдие и ефективно използване на информационните технологии; периодично анализиране на проблемните области и повишаване квалификацията на съдебните служители; на ефективното, отговорно и прозрачно управление на Административен съд – Варна и повишаване на общественото доверие в неговата работа. Приоритет е и поддържането на ефективни работни отношения с институции и организации, които взаимодействат със съда, както и оптимизирането на комуникацията с обществеността; провеждане на срещи и обучения на съдиите на местно, регионално, национално и европейско равнище и др. Като предизвикателство определи съдия Елена Янакиева и поиска подкрепата на СК – ВСС за решаване на проблема на съда със сградния фонд.

Съдия Елена Янакиева има над 17 години съдийски стаж и над 23 години общ юридически стаж. Кариерата й в органите на съдебната власт започва през 2007 г. като съдия в Административен съд – Варна, след което на 17 юни 2015 г. встъпва в длъжност „заместник адм. ръководител – заместник-председател“ на съда. В периода 11 март 2019 – 11 март 2024 г. е административен ръководител – председател, след което изпълнява тези функции.

2024 © Варна е / снимка: Административен съд - Варна