Мобилно меню

Почистиха и осветиха горски пътища във Варненско

Горските апелират към гражданите които станат свидетели на нарушения, свързани със замърсяването на горите, да подават сигнали на телефон 112.
Почистиха и осветиха горски пътища във Варненско

Акция по почистване и осветяване на пътеки и пътища в горските територии осъществи Държавно горско стопанство "Варна". Строителна техника, ангажирана от стопанството, изкорени опасни, сухи, дървета и храсти в околностите на район „Аспарухово” - край „Ловен заслон“ и „Горски кантон“ Боровец. Служители на ДГС „Варна“ и служители на Североизточно държавно предприятие са извършили и оборка на битови отпадъци в посочените райони. На акцията присъства и кметът на район Аспарухово – Ивайло Маринов, който пое ангажимент да се асфалтира общинският път „Малка Чайка“, преминаващ през „Горски кантон“ Боровец.

"Въпреки усилията, които полагаме, за да пазим горския фонд от замърсяване, въпреки контрола, който системно упражняваме, проблемът е факт. Нещо повече – това далеч не е проблем само на горското стопанство, а на цялото ни общество. Защото гората е на всички ни!”, коментира Александър Арамов от управителния съвет на СИДП. По думите му в горските територии отпадъци се генерират предимно край пътища и в покрайнините на населените места и апелира гражданите, които станат свидетели на нарушения, свързани със замърсяването на горите, да подават сигнали на телефон 112.

От Североизточното държавно предприятие напомнят, че безотговорно изхвърлените отпадъци повишава опасността от възникване на пожари в горските територии.

2023 © Варна е / снимка: Североизточно държавно предприятие

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е